DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag använda denna svaghet till att dra Mitt folk till Enhet

25 november 1991

Herre, har jag svikit Dig på något sätt?
Du har kallat mig, men har jag verkligen svarat Dig?
Har jag verkligen lyssnat till Din Röst,
eller har jag inte brytt mig om Den?
Har jag kanske varit okänslig
inför Ditt Heliga Hjärtas vädjanden?
Har Du vänt bort Din Kärleksfulla Blick ifrån mig, 

O Heligaste av Heliga?

I min andes oro ber jag Dig och frågar:
Var är denna Blick som ser kärleksfullt på mig?
Var är min Boning, Ditt Heliga Hjärta?
Hur kommer det sig att jag inte kan höra Din Röst,
eller känna Din Närvaro?
Har jag förlorat Din Vänskap
för min okänslighets skull?
Har jag förlorat Ditt Sällskap, O Heligaste av Heliga?

Min präst! den döda kroppen skall kastas i ett hål, begravd och glömd; dotter av Egypten, ta emot Min Frid; Jag har ställt dig i de levandes land; se på Mig och förtrösta på Min Kärlek och Vänskap; låt Mig inte gråta av smärta, hur skulle Jag kunna överge dig? men den Onde gör desperata försök att plundra dig på alla de rikedomar Jag Själv har gett dig; upp ur avgrunden har Jag dragit dig, och tillbaka ner i avgrunden vill han begrava dig; dotter, lita på Mig, Jag skall inte lämna dig föräldralös; ta emot Mitt löfte, dotter; Jag skall aldrig överge dig!

hör Mig: var lugn, du har inte slösat bort dina krafter; 1 du är så, så svag och kraftlös och åh! hur fritt kan inte Min Ande andas i dig! Jag viskar Mina Ord i ditt öra som ett eko som skall förkunnas i Mina Församlingar; själ, du är ju olärd och helt oförmögen beträffande allt som heter Kunskap och Vishet; så hur skulle din ande kunna fatta allt detta om det inte är Min Egen Ande som talar genom dig?

Vassula2 ....du är så oerhört dyrbar för Mig... lyssna, Mitt barn, det finns en Ängel vid din sida som förbarmar sig över dig, tröstar dig och ber för dig; vänta, Jag har mer att säga; Jag erkänner din häpnadsväckande svaghet, därför skall Jag använda denna svaghet till att dra Mitt folk till Enhet och visa dem vad Jag, Herren, känner inför deras nonchalans; Jag skall visa dem vad Jag önskar mest; Jag skall, genom din svaghet, visa dem hur Jag känner det beträffande dessa skillnader de har skapat mellan sig; – säg Mig, är ni inte alla lika, skapade av Mina Egna Händer?

Ja, Herre.

vem har inte blivit skapad till Min Avbild och likhet?

Ingen, Herre! Hur påverkar deras tänkesätt Dig, Min Herre?

på grund av människans simpla högmod är Min Faders Bägare fylld till brädden med Hans Rättvisa, på grund av deras hårdhet lämnas de obebodda! många av dem talar om enhet och broderskap, men deras ord är bedrägliga, tomma;

– bevisa er uppriktighet inför Skaparens Ögon genom att böja er; bevisa era rätta avsikter inför Skaparens Ögon genom att ena Påskens datum; bevisa er uppriktighet för Mig genom att bryta bröd tillsammans; klä er i majestät och glans genom ödmjukhet och inte genom ett fromt och religiöst yttre;

vänd om! – en gång i tiden levde ni i ödmjukhet, enkelhet och obegränsad kärlek och hade rikligt med mat på ert bord; ja, Min Kyrkas storhet överträffade allt och alla levande varelser, därför att Eukaristin utgjorde Min Kyrkas liv;

– om Min Kyrka idag saknar klarhet och ljus, är det därför att många av Mina kyrkor har avskaffat Mitt Dagliga Offer; 3

– kan någon se in i detta skuggornas mörker och fortfarande påstå att han ser? kan någon skryta med att ha undkommit bakhåll i detta mörker? men så länge ni säger: “vi ser” står er skuld kvar! Jag har sagt att Jag har andra får som inte hör till denna fålla, som Jag också måste leda; men knappt har Jag fört ett vilsegånget lamm tillbaka till fållan för att leva ett Sant Liv i Mig, knappt ger Jag honom hans syn tillbaka, förrän ni anklagar honom i avsikt att beröva honom Himmelriket;

– skulle en demon kunna öppna ögonen på de blinda? skulle han kunna få någon att ropa “Abba!” därför, om ni inte ångrar er kommer Min Faders Hand att falla över er; Jag kan inte längre hålla tillbaka Hans Hand från att falla; om inte ni, var och en, förlåter er broder av hjärtat, kommer Min Faders Hand att falla fortare än ni tror;


1 Frestaren kom till mig och sa att jag inte gjorde tillräckligt för Herren och att alla mina möten i England och på Irland var ett totalt fiasko och att alla mina ord som jag sagt till dem var till ingen nytta. Jag blev panikslagen och trodde att Herren hade vänt mig ryggen.
2Jesus sa mitt namn nästan i en viskning.
3 Förutsagt av profeten Daniel: Dan. 11:31.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message