DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Begrunda Mitt Lidande
Ditt bord är fullt och utan Mig blir ditt bord tomt

3 december 1991

(Ännu ett budskap till Filippinerna.)

säg Mitt folk att de är som byggstenar, och Jag kan använda dem för att bygga upp Mitt Hus på nytt; Jag kan använda var och en av dem om de tillåter Mig; låt Mig vägleda er alla; överlåt er åt Mig utan att fråga varför; bara lita på Mig, er Herre; ge Mig er vilja, men kom inte med invändningar när Jag använder den; be med hjärtat; och bekänn era synder; begrunda Mitt Lidande och allt vad Jag har erbjudit er;

4 december 1991

(Före ett av mötena på Filippinerna.)

Herre?

Jag Är; var inte rädd, Jag har inte övergivit dig; Jag älskar dig;

älskade dotter, ditt apostolat är att sprida Mitt Strålande Ljus till varje land; sprid allt som du fått ifrån Mig; detta, Mitt barn, är vad du har att göra, resten skall Jag göra; genom att du gör det arbete Jag har gett dig, skall Jag beskydda dig; du har ingenting att frukta; Jag, Jesus, älskar dig så mycket;

– försök nu inte att förstå, men genom att pröva dig får Jag din ande att växa i helighet; stå till Min tjänst genom att utföra det arbete Jag har gett dig, Mitt barn; Jag skall alltid uppmuntra dig att vittna med iver om Mig och Mitt Hus, och Jag skall alltid söka hindra dig från att se åt vänster eller åt höger; Jag skall inte vara hård mot dig för ditt oerhörda eländes skull;

– eftersom du kommer att tjäna Rättfärdigheten Själv, kommer Jag att ha dig fäst vid Mig så att du står stadigt vid Min Sida; annars, ensam, skulle du vackla;

– nu kommer Min Ande, din Helige Följeslagare, att med iver leda dig till Mina barn; av nåd skall du tala för Mig; Jag är med dig och Jag skall aldrig svika dig; kom,

5 december 1991

(Till den Filippinska bönegruppen.)

Jag välsignar dem alla; säg till Mina barn att Mitt hjärta brinner och står i lågor, redo att förtära dem; de behöver bara stiga in i Mitt Heliga Hjärta så skall Jag göra dem hänförda över Mig, deras Gud;

(Sedan till en viss person.)

– idag erbjuder Jag dig Mitt Hjärta; ta emot Det; Jesus är Mitt Namn och Jesus betyder

– Frälsare –

Kärleken älskar dig; 1
och du, Min avkomma, fortsätt att sammanväva allt som Jag har gett dig; tom kommer du inte att vara; se, ditt bord är fullt och utan Mig blir ditt bord tomt: det är Jag som försörjer din själ; håll fast vid Mig så skall du leva; Min Heliga Kyss är på din panna; Jag älskar dig, älska Mig;


1 Jesus vände sig till mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message