DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gud skall komma till er, men ni vet inte på vilket sätt

24 november 1991

Mitt barn, Jag är människosläktets enda Moder; var och en av er är Mitt barn;

Heliga Moder, kommer alla en dag att ta emot denna Sanning?

till slut kommer varje själ att ta emot denna sanning; de som uppriktigt älskar Gud nu, kommer att godta den;

upphör aldrig att be för världens omvändelse, Mitt barn; förstå att ju fler böner Jag får, desto mindre kommer ondskan att spridas; böner är aldrig bortkastade; Jag ger dem till Fadern vars Rättvisa är nära; be för att utverka Guds Barmhärtighet;

ni vet inte vad Gud har i beredskap för detta onda släkte, men kom ihåg hur Hans Hand i forna upprorstider föll över syndiga människor, och det var en bråkdel av vad Han nu har i beredskap för er; Hans Rättvisa skall svara från Hans Heliga Boning i enlighet med detta släktes synder; Han skall komma med Eld, åskdån, orkan och lågor av förtärande Eld för att bränna upp världens brott; nej, ni vet inte vad den Allsmäktige har i beredskap för att rena människosläktet;

tecknen finns där runt omkring er, men få ser dem eller lägger märke till dem; Mina söners och döttrars oskyldiga blod utgjuts åt Satan; detta oskyldiga blod offras som ett brännoffer åt den Onde; Satans plan är att beröva denna värld dess skapelse, att utplåna er alla och uppsluka er alla i lågor; han vill förinta er alla i en fullständig förstörelse; Jag ropar, Jag ropar högt, Jag gråter Tårar av Blod, men få ger akt på dem; Gud skall komma till er, men ni vet inte på vilket sätt;

Heliga Moder, vi ber men som Du själv säger, vi är inte många; vad ska vi göra?!

era böner kan förändra världen; era böner kan utverka Guds Nåd så att syndare omvänder sig, och ju fler omvändelser, desto fler böner kommer att bes och höras för ytterligare omvändelser; förstår du? böner är mäktiga; det är därför Jag insisterar på att ni inte skall överge era böner och era uppoffringar, de trogna behövs nu mer än någonsin;

Gud skall minnas alla era uppoffringar, Mina käraste barn; älska Honom och ära Honom; kyrkan skall få nytt liv i all Sin härlighet;

(Senare)

Herre?

Jag Är;

gläd Mig och var inte tyst när du förkunnar Sanningen; Jag har välsignat din uppgift; Jag är din Klippa och ditt Värn; om du ligger lågt skall Min Närvaro bli synlig i all sin härlighet; du skall be, Jag lyssnar;

Herre, förlåt oss vår skuld,
vår ondska, våra nederlag,
vårt intolerans, vår brist på kärlek,
förlåt oss vår brist på kärlek och känslighet.

Omvänd de onda,
de förhärdade, de ljumma, gudsförnekarna,
och förvandla dem till ljusbärare som förhärligar Dig.
Förödmjuka de stolta, sänk de högmodiga,
böj de styvnackade;
Förvandla oss alla som vid Din Förklaring.
Amen.

när Min Helige Ande kommer över er, kommer ni alla att förvandlas; Jag är alltid redo att förlåta er;

Jag älskar dig, lilla vän; vi, oss?

Ja, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message