DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Enhetsbudskap
Finns det någon som är generös bland er?
Högtidligheter och anföranden intresserar Mig inte

25 oktober 1991

Herre?

Jag är;

Herre,
bind mig ännu fastare vid Dig nu
och bevara mig när människor förolämpar mig
för att jag lever ekumeniskt. 

Bind mig vid Ditt Hjärta
och låt Ditt Ljus vara min Vägvisare var jag går.
När jag lägger mig, låt då Din Ande vaka över mig,
och när jag vaknar låt då min ande få tala med Din Ande.
Låt mig efterlikna Dig och bevisa Dig min kärlek.
Gör mitt hjärta ivrigt att söka Dig
så att jag uppfyller allt som jag har lovat Dig.

Påminn oss alla, Herre, om vad Du har gett oss.
Du gav oss En enda orubblig Helig Kyrka,
fylld av Din Helige Ande,
inte en tom stenhög,
Du gav oss En hel Herdestav,
inte två eller tre, eller en hög av stickor,
vad har hänt med allt detta?

Vassula, låt Mig först säga dig följande: förolämpningarna från dem som skymfar dig träffar Mig – så ge inte upp, bär Mitt Kors, Enhetens Kors, från folk till folk och var Mitt Eko som friskar upp minnet hos Mitt folk; Jag sänder Min Helige Ande för att påminna dem om att visa varandra ömsesidig kärlek som leder till frid och ömsesidig förståelse; i Mina allra första Budskap om Enhet bad Jag er alla att böja er, men har Jag idag någon som är redo att lyssna till vad Min Ande säger?

- finns det någon god människa kvar bland er?
- finns det någon som verkligen söker Mig?
- har någon ännu sänkt sin röst för att höra Min?

- vem är den förste rättfärdige bland er som vill stå tillbaka och dö bort för att göra Min Närvaro synlig?

- vem bland er är redo att sänka sitt huvud och låta Mitt Huvud framträda?

- finns det någon som är generös bland er och som vill sänka sin röst och höra Min enträgna bön till Fadern:

“Måste Jag, Fader,
under ännu en påsktid
dricka deras splittrings Bägare
eller kommer de att åtminstone ena Påskens firande,
och lindra en del av Min smärta och sorg?

“skall detta Mörkrets herravälde förbli mycket längre?
de har brutit sönder Min Kropp
och glömt att det är Mitt Huvud
som stärker och håller hela Kroppen samman;

“O Fader! försona dem,
och påminn dem om att genom Min död på Korset
har Jag gett dem Min Frid;
ge dem Sanningens Ande
i sin fullhet i deras hjärtan,
när de ser sin nakenhet,
kommer de att förstå;
förlåt dem, Fader,
för de vet inte vad de gör;”

De högmodigas Fäste skall rasa samman
i en hög av grus, Mitt Barn;1

deras stolthet och härlighet skall falla när Min Ande kommer över dem; – vänta bara så skall du få se;

skriv: lyssnar ni verkligen? lyssnar ni verkligen till vad Jag säger? Jag talar Frid till Mina egna och till Mina vänner; de skulle förstå om de, från och med idag, avsade sig sin dårskap;

för dem som älskar Mig utan förbehåll, och som fruktar Mig, är Min räddande hjälp inom räckhåll, och härlighet skall då bo i var och en av er; Kärlek och Trofasthet kan mötas, Rättfärdighet och Frid kan omfamna varandra; Trofasthet kan sträcka sig upp från jorden, för Rättfärdighet har alltid böjt sig ned från himmelen; Jag har givit er lycka, vad har er jord givit för gröda? Rättfärdighet har alltid gått framför Mig och Frid följt i Mina Fotspår; kan Jag säga detsamma om er? vem kommer att gottgöra för er splittring under alla år? högtidligheter och anföranden intresserar Mig inte; undanflykter och läpparnas bekännelse lurar Mig inte heller;

o dotter, vad Jag önskar att de skulle förstå, särskilt de som lever i Mina Sår, är att Min sorg är stor, och anledningen till att Jag har använt så starka ord är att Jag vill göra dem i stånd att predika något av Anden och inte bara efter bokstaven; Jag vill fylla deras ande med Mitt Förklarade Ljus så att de ser saker med Mina Ögon och inte med sina egna; så att de ser saker i Mitt Gudomliga Ljus och inte med sitt eget;

Jag är känd för att vara Trofast och Rättfärdig, och om de saknar trofasthet och rättfärdighet innebär det inte att Jag skall visa dem mindre Trofasthet, Rättfärdighet och Frid, och inte komma till deras räddning; – även om de alla vänder sig bort ifrån Mig och från Mina Vägar skall Jag förbli Trofast och Sann; 2Min Ande skall verka och återställa Fred bland bröder och genom Mitt Kors och Mina Sår kommer Jag att förena er alla i en enda Kropp och låta er ära Mig kring

Ett Enda Tabernakel

och den barriär som håller er åtskilda skall brytas ned; förbannelsen skall upphävas3 och Min Offertron skall stå på sin plats;

kom till Mig som små barn så att Jag kan öppna er själs ögon, så att ni kan se vilket Hopp Min Kallelse utlovar åt

er

välsigna Mig, dotter; kom;

Jag välsignar Dig, Herre.

”För fram dem som är blinda fast de har ögon,
och döva fast de har öron.
Låt alla folk samlas
låt alla folkslag mötas.
Låt människor höra Dig så att de kan säga: ‘Det är sant’.” 4


1 Här fick jag intrycket att ”Fadern” svarade.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message