DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ingen kan hålla tillbaka denna stund, Min Helige Andes stund

29 oktober 1991

Min Gud!

Jag Är; du är inte ensam; Jag är hos dig och nära dig; Vassula, tillåt Mig tala till dig, tro på Mig, Jag är nära dig, kom, samla dig och meditera över Mig; arbeta för Min Ära, dotter, tala till dem 1 på detta sätt:

“saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket;” ni är alla mycket dyrbara för Mig, be mer än någonsin så skall Jag ge åt de eländiga, Jag skall bota de blinda och lära var och en av er Min Lag, från främlingen till era egna landsmän;

Kärleken älskar er;

(Detta är ett första budskap, tänkt som en inledning till hela min resa i England.)

(Senare)

Vassula, var uthållig i dina böner; Jag älskar dig, Mitt barn, och o! Jag känner dina svagheter, dotter; led Mina barn till den sanna tron, led dem alla till Mig; detta är också en del av ditt uppdrag;

åh Mitt barn, var brinnande för Mig, din Herre;

Min Herre, det är inte alla som lyssnar till dessa budskap när jag förkunnar dem. Är det möjligt att de inte har förstått? Jag talar inte bara för mig själv utan också om andra pågående uppenbarelser och om andra personer som Du har använt som Dina redskap på ett övernaturligt sätt.

Jag skall uttrycka mig klart: hur många högt upp i den kyrkliga hierarkin lånar idag sitt öra och är positiva? Hur många?

och hur många av översteprästerna och de skriftlärda lånade Mig sitt öra och var positiva, så sent som igår? – Vassula, en liten återstod är av nåd utvald att tro; Skriften säger: Jag visade Mig för dem som inte frågade efter Mig, 2 dock har Jag ända från början inbjudit alla till Min Skola;

Min Helige Ande
är din Vägvisare, din Make3 och din

- Mästare -

sannerligen säger Jag er, Jag skall snart församla alla länder i en gemenskap av Kärlek och Min Ande skall bo i er och ge syn åt de blinda, eftersom Ljuset som skall ges åt er är: Mitt Förklarade Ljus; men hur svårt är det inte för dem som har samlat rikedomar i sin ande att tränga in i Mitt Ljus! hur svårt är det inte för de lärda att tränga in i Anden och pejla Dess djup! hur svårt är det inte för dem att komma in i Mitt Rike! Jag säger er allvarligt, ert samhälles utstötta och de som ni kallar ovärdiga går in före dessa;

ja! de som inte kunde skilja på gott och ont, de som inte kunde skilja på vänster och höger! Jag har inbjudit och Jag inbjuder fortfarande var och en att sitta till bords med Mig, men många har inte svarat på Min inbjudan, de har skrattat åt Min Nådefulla Kallelse och förlöjligat den, och genom sin undervisning har de fått andra, som ville komma, att stappla; jämför allt detta med Min liknelse om bröllopsfesten; 4

Jag skall återvända5

och de kommer att bäva; de kommer att darra när de inser vem de har avvisat under alla dessa år; de förnekade Min Ande och lät sig ledas av sin egen ande, de förnekade Mitt Ljus till förmån för sitt eget ljus, de förnekade Min Himmelska Kunskap given av Visheten för en andra klassens filosofi och sin egen rationella kunskap;

- de har avfallit -

eftersom de har förkastat Min Ande, Mitt Ljus och Min Kunskap; Jag skall ta Mitt Rike ifrån dem och ge det till ett folk som kan frambringa dess frukt; Jag skall sedan välkomna dessa människor som Mina egna och be dem komma och bo hos Mig; i själva verket är denna stund redan inne; Jag har beslutat att dra till Mig de ökända, de som står och hänger i varje gathörn, de ovärdiga, de som alls ingenting är, de eländiga och de som aldrig kände Mitt Namn; Jag skall vända Mig till de svaga stackare som aldrig älskade Mig och göra dem till ett Kärlekens folk, ett heligt folk, och de skall ära Mig; de skall kallas den Levande Gudens präster, präster åt Amen, och i detta prästerskap skall Jag bygga upp Min Kyrka på nytt, i dessa hjärtan skall Jag förena er alla, och Min Kropp skall få vila; stunden är inne, och ingen kan hålla tillbaka denna stund, Min Helige Andes stund;

när ni ser världen sönderfalla under era fötter, när ni på er vänstra sida ser vacklande riken och städer som smulats sönder till en grushög, och på er högra sida ser bergen skaka, vet att dessa tecken är början på Min Helige Andes utgjutande; när ni ser Mina lärjungar, som Jag Själv har undervisat, utan fruktan predika i Mitt Namn, så avbryt dem inte; stå emot er frestelse och hör ljudet av deras steg; Jag skall sända er dessa heliga för att de på vägen skall samla alla Min Kropps åtskilda lemmar, och ingen, inte ens de orena andarna skall kunna hejda dem; istället skall dessa falla ner inför dem, därför att de vet att Han som är Amen är deras Mästare;

Han som är Amen är snart hos dig, Mitt barn
Han som är din Tröstare
och som bor i ett otillgängligt Ljus
skall till sist omsluta dig i Sitt Ljus
och införliva dig med Sig;
– Jag är Kärlek; –

Välsignat vare Ditt härliga och Heliga Namn,
prisat och välsignat i evighet.


1 De människor jag skulle möta i England.
3 Anspelning på Jes. 54:5.
5Den andra Pingsten: den Helige Andens utgjutande: Joel 3.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message