DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Heliga Hjärtas Skatter

20 augusti 1991

Så underbart det kommer att bli
för alla kristna att leva tillsammans som bröder.
Så mycket större Din Ära
skulle vara om vi ödmjukt böjde oss,
runt ett enda Tabernakel och ett Altare,
och prisade Dig med ett hjärta, en själ och en röst ...
och ändå, när jag följer Dina befallningar
och vittnar för enheten,
blir jag varken förstådd eller trodd.
Likt en kvarnsten krossar de mig till marken.

Mitt barn, Den Smorde är din herde och Han leder dig genom att öppna vägen för dig; du är iklädd Mina Välsignelser och allt Jag ber dig om är att du ger vidare den Kärlek Jag har gett dig, till alla länder; tillåt Mig att använda dig, lilla själ; Abba bär dig i Sin Famn; Jag Är är med dig; –

se på Mig, vad kommer Jag inte att göra för dig ... och du, kan du säga detsamma?

Ja, Herre.

stig då upp och fortsätt att vittna; ditt lopp är ännu inte över, men tappa inte modet, vid din sida finns Jag för att ingjuta mod i ditt lilla hjärta; dina fötter är bundna vid Mina, och Mina Läppar är intill ditt öra, och de viskar till dig och påminner dig om att du inte är större än din Gudomlige Mästare, du som bara är Min elev, kommer de inte att tillfoga dig samma sår som din Mästare, den Främste Martyren?

Min dotter, älska Mig och Jag skall fortsätta att överösa dig med Mitt Heliga Hjärtas Skatter, all denna Rikedom som har sparats för din Tid; Jag har en gång sagt att Jag vid Tidens Slut skall utföra verk från Mitt Heliga Hjärta som aldrig förr, verk som skall få er att häpna, för att visa Mitt Heliga Hjärtas strålande härlighet; Jag lovade att Jag skulle visa Mitt Heliga Hjärta helt och utan förbehåll för att dra hjärtan till Mig, för Mina ord är sötare än honung; allt skall fullbordas i sin tid, lita på Mig; låt ingen bedra dig, Mitt barn, Min Gåva har redan bevisat Sin Kraft; – Jag välsignar dig; – Visheten skall fortsätta Sitt Goda Verk med dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message