DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tystnad är det bästa vapnet näst efter bön
Ryssland skall öppet hålla Mitt Namn Heligt

30 augusti 1991

Min Herre och mitt Liv.

Jag Är; tystnad är det bästa vapnet näst efter bön; – Jag skall snart trampa Min fiende till marken;

Vassula, hör Mig: din Helige återuppväcker Ryssland till att bli ett ädelt land; Ryssland skall fullkomnas i sin Makes Armar; Jag, Herren, skall fullkomna henne; har Jag inte sagt dig, Mitt barn, att Jag håller Min Hand över hennes kalla hjärta och värmer det?1 och den dag då Min brud öppnar sina ögon och ser Mig, sin Brudgum, stå bredvid sig, då kommer hon att se och förstå vad Mina Händer har utfört i henne, och från den stunden skall Ryssland, Min brud, öppet hålla Mitt Namn Heligt; och alla onda andar som irrar omkring i henne skall fly; Jag har sagt er alla dessa saker innan de sker så att ni kan tro att det är Jag, den Allsmäktige, som vägleder dig; hör Mig: Jag skall inte dölja Mina Planer; om människor är frestade att gömma undan Mina Planer, skall Jag, med Min Egen Hand, avslöja allt för er alla innan det händer; Den Helige har varnat er, Jag har inte hotat någon av er;

- en Stråle av Ljus från Himmelen skall uppstå mitt i Min Kropp2 och förändra jordens ansikte och stifta fred mellan bröder; 3 detta kommer att bli belöningen för de heliga martyrernas böner, uppoffringar, botgöringar, ståndaktighet och tro;

- var inte rädda när stunden för den stora nöden kommer om ni varit trofasta och uthålliga i tron, för denna Stund måste komma för att förändra jordens ansikte; då skall allt som blev sagt i Fatima bli fullbordat;

- Fadern älskar er alla och Han dömer ingen; Skördemannen är redan i arbete; Faderns Verk kommer att förvåna er alla;

- och till dig, Mitt barn, se efter i Mina Budskap; har Jag inte sagt att Jag, Herren, har utfört många under för dig och skall göra ännu fler i dessa kommande dagar?4

ser du hur Mina förutsägelser går i uppfyllelse? och nu säger Jag dig att Himlarna snart skall öppnas och Min Återkomst skall komma som en störtflod över er; Min Eld skall slungas ner på jorden och bränna upp dess brott; Jag skall inte hålla tillbaka Min Hand; Mitt Heliga Namn vanäras dagligen och Mina föreskrifter hånas; så uppfylls orden i Skriften;

(skriv): ”I samma stund blev det en väldig jordbävning och en tiondel av staden störtade samman, sju tusen personer5 dödades av jordbävningen, och de övriga slogs av skräck och gav Himmelens Gud sin hyllning”; 6 det är mycket litet tid kvar nu; förlåt din nästa medan det ännu finns tid; gottgör, fasta; om du är en syndare som sår osämja mellan vänner så ångra dig och vänd om till Mig för Mitt Heliga Namns skull; du är herre över din vilja men inte över Mina Planer, och Jag uppmanar dig att genast överlåta dig åt Mig;

Satan sänder outtröttligt sina listiga tjänare till er alla, så var på er vakt mer än någonsin; hans rike går snart under; det är därför han för sista gången vill utspy galla över jorden i hopp om att svepa med sig så många själar som möjligt; det är därför det måste finnas ståndaktighet och tro hos er, för ni kan undvika och till och med hindra Satan från att utspy på denna jord;

mod, dotter; lyft huvudet och stöd dig mot Mig; Jag skall fortsätta att hjälpa dig;

Herre, full av Barmhärtighet, låt dem som säger:
”Vi vill gå vår egen väg,"
återvända till Dig;

och de kristna som säger till Påven:
”Vi vill gå vår egen väg;"
låt dem återvända och lyda Påven.

Låt deras mänskliga stolthet slå ner blicken
och deras övermod vändas i ödmjukhet.
Amen.


1 Se profetiskt budskap om Ryssland den 11 mars 1988.
2 Kyrkan.
3 Här förstod jag att Herren anspelade på kyrkornas ENHET.
4 Gud hänvisar till budskapet den 23 juli 1991, att i kommande dagar skall Han göra fler under. En förutsägelse som anspelar på kommunismens fall i Ryssland.
5 Det vill säga ett stort antal människor av alla samhällsklasser.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message