DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ditt bo är Mitt Heliga Hjärta
Rationalismen fördunklar anden

18 augusti 1991

O Herre,
jag är så oroad, ända till döds.
Det är mitt Getsemane idag;
min själ är krossad och bedrövad.
Satan har verkligen gjort mig till en måltavla,
för att slå mig i bitar.
Utan förskoning genomborrar han mig 
gång på gång.
Jag är mina förföljares skottavla,
var finns då mitt hopp?

I Mitt Heliga Hjärta, Min duva; ditt bo är Mitt Heliga Hjärta; ta din tillflykt till Mig och Min Ande skall trösta dig; ge Mig dina bekymmer och Jag skall kasta dem i Mitt Hjärta, Jag skall använda dem väl, Jag skall befria själar från skärselden ... så glöm dina bekymmer under dessa dagar och vila i Mig, din Gud; Jag är en Ocean av Frid; ge Mig alla dina prövningar, dotter, Min Frid skall utplåna dem;

ta emot Min Frid, Mitt lamm - Jag älskar dig; - Jag ger dig Frid; vila i Mig; gå nu i Frid;

19 augusti 1991

Herre, när fridsstiftare1 arbetar för frid och sår frön som bär god frukt, vägledda av den Helige Ande, varför säger man åt dem att hålla tyst, varför förföljs de, varför blir de misstrodda?

därför att de2 låter sig köpas som dyra varor av köpmän; Rationalismen fördunklar deras ande, förslöar deras urskillningsförmåga och dödar deras ödmjukhet; likt Sodom och Egypten avvisar de allt som kommer från Kyrkans innersta, den inre kraften, som är:

Min Helige Ande

trots det skall Jag ge er Min Styrka för att kunna fortsätta ty detta är Min Vilja;


1 Fridsstiftare: de som evangeliserar med Guds Ord för att föra världen tillbaka till Gud och försona den med Gud.
2 De som inte tror.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message