DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Älska och Be

July 27, 1991

Herre, fullkomna oss i Din Skönhet.

lilla vän, Jag ger dig Min Frid; be alltid så skall du få; be ofta, brinnande, och medan syndaren framhärdar i sin orättfärdighet, utan ånger, skall du fortsätta att offra, älska och be för alla som har vänt Mig ryggen; låna Mig ditt öra så skall Jag fullborda allt som måste fullbordas; Jag, Jesus, skall fortsätta att hjälpa dig och göra allt det arbete Jag bett dig om; Min lilla elev, bli kvar nära Mig och älska Mig;

Jag, Herren, älskar dig och välsignar dig; ta emot Min Frid; kom, Kärleken är vid din sida;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message