DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Helga era liv

29 juli 1991

(Rhodos)

Min Herre,
en utgjuten olja är Ditt Namn, 1
lik den som ikonerna utsöndrar.
Det är Ditt tecken, Herre.
”Ett olivträd som bredde ut sig, så vackert, så kraftigt,
så var Jahves Namn för dig..." 2

Min dotter,

Du är min Skapare?

Jag Är... 3

åh Mitt barn, Jag har kommit på detta sätt, inte bara för din skull men också för alla Mina andra barn, för att be er att leva heligt och lämna ert onda sätt att leva; låt Mig fylla ert hopp; Min avsikt är att komma och besöka varje slags elände på denna jord och bryta er loss från synden;

Jag Är, det är Mitt Namn och Jag är Helig och därför vill Jag att ni lever heligt; helga era liv och vänd er mot Mig; den Onde har ingen makt över dem som håller sig vakna och ber utan uppehåll;

öppna era hjärtan så att Jag kan stiga in i er och göra Mig ett hem i er; ta emot Min Frid;


2 Jer. 11:16.
3 Jag suckade fylld av glädje men önskade längtansfullt att vara hos Honom.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message