DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Människosläktet bedrövar Mig ända till döds

24 juli 1991

(Rhodos)

(Budskap till bönegruppen på Rhodos.)

Min iver att predika för dem övergår mänskligt förstånd och därför står Visheten vid deras hjärtas dörr; ingen är värdig Min Vishet, ändå är Fadern i sin Oändliga Nåd villig att ge Vishet till dem som är som barn;

ack .... Mina älskade, ni är alla Min avkomma, eländiga har ni blivit och är fortfarande, och ändå, vilken Fader skulle vara likgiltig inför sitt barn i dess elände och låta honom fortsätta sitt omoraliska liv tills Döden kommer över honom? skulle han inte ingripa och skynda till barnets hjälp? när Jag nu har lyft er upp ur avgrunden, lyft då er blick mot Mig; era ögon skall skåda Fullkomligheten; låt Mig få bo tillsammans med er, ni kommer inte att ångra det ....

Jag Herren välsignar var och en av er; var ljusets kärl för de andra som går omkring som förorenade kärl, oförmögna att skilja sin högra hand från den vänstra, och led dem till Mig; Jag skall ge er Min Styrka, frukta inte;

människosläktet bedrövar Mig ända till döds och Mitt Hjärta slits sönder av att se så mycket orättfärdighet och synd i världen; ni, ni har hört Min klagan, eftersom Jag kom nära er; ni har hört Min Röst, gläd er! jubla och var glada att Jag helade era ögon som var grumlade, ert hjärta som var sjukt av laglöshet; Jag fick er att återvända till Mig genom Min Barmhärtighet, låt Mig nu använda er alla för Min Gudomliga Plan, ung som gammal;

be till Mig om vägledning; ni är mycket värdefulla för Mig; be oavlåtligen, detta skall vara er föda;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message