DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har en kort tid kvar nu innan Min Faders Hand slår detta släkte

23 juli 1991

”Ty den som har skapat dig är din man,
Han vilkens namn är Herren Sebaot” 1

Jahve, min Fader
som jag tillber och längtar efter,
Du som förde mig ut ur dödsriket
och som lyfte min själ
och steg in i den, förtärde den med Din Eld
och lämnade mig i fullständig hänförelse för Dig;
Jahve, Du Härlighetens Majestät och Konungarnas Konung,
Du som har fört mig längs denna underbara väg,
bevara mig fri från synd och från att falla;

Jag är en syndare och mer benägen att synda än att göra gott;
befäst din stad ...

var i frid; Jag, Herren älskar dig; ta Min Hand och följ Mig; be Min Vassula, för det är fortfarande lång väg kvar för dig att gå på fullkomlighetens väg; du är inte fri från synd, och du kommer att falla, men Jag är nära dig för att hjälpa dig upp och trycka dig till Mitt Hjärta så att du kan känna Min Kärlek och hur Jag omhuldar dig; kom, låt oss be tillsammans:

Fader, kom till vår hjälp
och led våra steg mot fullkomlighet,
ge oss vår gudomlighet åter
och gör oss till en fullkomlig boning för Din Helighet;
amen;

Jesus?

Jag Är;

Min Helige Ande, Min Vassula, skall gå ut till jordens ändar och uppsöka även den minste bland er för att rädda er från den vanhelgande skändligheten som nu bor i många av er ... Himlarna skall snart komma som en störtflod över er vid Min Ankomst till er; Jag, Herren har gjort många under för er och skall göra mer i dessa kommande dagar;2

be, Mitt barn, be för dem som förolämpar Min Helighet och hädar Min Helige Ande när de kallar Min Ande dåraktig; har Jag inte sagt: ”... var och en som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men ingen som hädar den Helige Ande får förlåtelse;”3 ty Anden står inte i motsättning till Sonen, inte heller Fadern till Anden, eftersom Vi tre är eniga;4 många av er fördömer Mina Himmelska manifestationer och förföljer dem som Min Ande talar genom, eftersom ni inte tror att de kommer från Mig;

dotter, se på Såren på Min Kropp5 .... Jag har en kort tid kvar nu innan Min Faders Hand slår detta släkte; lyssna till er Fader som ni kommer ifrån, lyssna till Hans Röst:

Jag prövade alla vägar för att samla er och påminna er om att ni skall leva heligt eftersom Jag är Helig, men bara en liten spillra av er är uppmärksam när Jag talar; Jag har talat genom dem som föraktas hos er; Jag har talat genom svaghet och fattigdom, men ni har gjort det till en kult att förfölja Min Helige Ande som leder dem, som om ni vore galna!!

genom dem har Jag sänt er Elias ande och Mose ande, de två vittnena klädda i säckväv,6 för att profetera och påminna er om Min Lag, före Min stora Återkomst; de skall tala till er i Mitt Namn och föra er tillbaka till Sanningen och åter till besinning;

men över er föll ett tungt mörker och era anspråk på kunskap blev ett slagfält där Min Kunskap bekämpades: Lögnen har förföljt och förföljer fortfarande Sanningen, men Skriften ljuger aldrig; det har sagts att ”odjuret7 som stiger upp ur Avgrunden skall börja krig mot dem och besegra dem och döda dem;”8 i sanning är ert slagfält nu indränkt med oskyldigt blod, ty profetians Helige Ande har blivit en plåga för dem som tillhör världen; 9 deras vanvettiga förföljelser och deras totala avvisande av Mina språkrör liknar Sodoms; deras envisa motstånd mot att öppna sina hjärtan och lyda, deras vägran att öppna sitt öra och lyssna till Min Röst idag, har överskridit Faraos hårdnackade envishet i Egypten; 10

idag ger Jag er ”ting som inget öga har sett och inget öra hört, ting bortom människans förstånd,”11 allt detta som lyfter er ande så att ni ropar till Mig: Abba; Min Helige Ande kallar er alla till sann tillbedjan och till bättre kunskap om Gud Själv, det är därför som Jag ständigt upprepar samma sanningar som givits till er; Jag skall fortsätta att kalla på er tills Jag tränger igenom din dövhet, släkte, Jag skall inte upphöra att ropa på er i vånda, inte förrän Jag från er hör ordet:

Abba!

de nya himlarna och den nya jorden är snart hos er,


2 Kommunismens fall i Ryssland efter den tre dagar långa statskuppen.
5 Jesu kläder var genomdränkta av Hans Eget Blod, Hans anklar, som jag kunde se, var blodiga av såriga ränder.
7 I detta sammanhang lät Gud mig förstå att odjur betydde: lögn.
9 Gud anspelar på Upp. 11:10:‘... eftersom dessa båda profeter hade varit en plåga för jordens invånare.’
10 Gud anspelar på Upp. 11:8:‘...deras lik skall ligga på huvudgatan i den stora stad som på andligt språk kallas Sodom och Egypten...’

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message