DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

New York – möte med Conchita av Garabandal

18 juli 1991

(Vår Fru av Karmels högtid)

(New York – jag träffar Conchita av Garabandal; kl. 13.15.)

Min Herre, jag tackar Dig
för allt Du gjort för mig.
Jag kommer aldrig att kunna prisa
Ditt Heliga Namn tillräckligt!

Kärleken är nära dig; Kärleken vilar över dig; Kärleken skall fullborda det ena efter det andra, allt i sin tid;

frukta inte, din Frälsare är som en Väktare; han vakar ständigt över dig; Den Allrahögste kommer inte att överge dig, hör Mig, för länge sedan förberedde Jag detta, innan du ens var född planerade Jag det och nu sätter Jag det i verket; förstår du? Jag sänder dig till Mina barn så att du ger dem dina nyheter, och för att uppmuntra dem ordentligt; tro på Mig; lita på Mig; Jag känner era svårigheter och ert elände, men snart, mycket snart nu skall Jag komma och kasta ut Upprorsmannen och härska i era hjärtan, släkte; Guds Rike är snart hos er;

Jag välsignar Mina kära barn av Garabandal;
vet att Jag Är finns vid er sida;

(Vår Heliga Moder bad mig att läsa för alla de närvarande 2 Kor. 1:10-11.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message