DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Satan har täckt hela jorden med sin rök

16 juli 1991

Min Herre?

Jag Är;

lilla vän, bli inte modfälld i denna landsflykt; Jag är vid din sida och hjälper dig att bära denna börda; kom och vila i Mitt Heliga Hjärta; gör det till din Oas medan du går igenom denna öken; Jag skall inte överge dig, inte heller skall Jag försumma dig; Jag är ditt Hopp och din möda är inte förgäves; käraste själ, Jag erbjuder dig Mitt Tålamod, du som mättats av Min Kärlek, o vad skulle Jag inte göra för dig ...

av den stig du skulle gå på gjorde Jag en bädd av rosor; Jag skall inte dölja hur mycket Jag, din Frälsare, älskar dig; idag visar Jag för hela mänskligheten Min Svartsjuka Kärlek; Jag visar för er alla Mitt Heliga Ansikte för att påminna er om att ni skall vara heliga och leva heligt; ni tillhör Mig, skapade ur Min Kärleks Djupa Källa, avsedda att ha er eviga grund i Mig och vara en avbild av Min Gudomliga Natur; Döden var aldrig avsedd för er, men du har godtagit krafterna underifrån, släkte;

– dotter, Jag, den Allrahögste, hade förutsett förräderiet av Min Kyrka och de lidanden Min Kropp skulle utsättas för; idag skänker solen er inget ljus och inte heller lyser månen över er; Satan har täckt hela jorden med sin rök; ni har avfallit ... ni har gjort Mitt Eviga Offer till ett skämt, en värdelös imitation, en vanhelgande skändlighet; ni döljer Sanningen med en Lögn; ni är skyldiga till hädelse ... Min Heliga Närvaro i Mitt Tabernakel stör er så att ni har skapat er en egen lag, och tvingar Mig bort från Min Tron;1 bad ni om Mitt godkännande innan ni gjorde så? men detta är Tidens tecken; ert stora avfall och Upprorets ande, som är Antikrist i era dagar och den vanhelgande skändligheten;

o, Vassula, omsätt allt som Jag har gett dig i handling och dela Min vånda med Mig, Mitt barn; allt Jag begär är kärlek, trofasthet och barmhärtighet;

(Jesu läppar darrade medan Han höll tillbaka tårarna.)

Jag känner Mig förrådd, som när Judas förrådde Mig;

Kom, Herre, och vila i de hjärtan som älskar Dig.

blomma, Jag säger dig; Jag uppenbarar Min Helige Ande för människosläktet på detta sätt för att rädda er och för att påminna er om Mitt Ord; Sanningens Helige Ande är Mitt Vittne; den Helige Ande kommer inte med någonting nytt, utan ger er de grundläggande sanningar som Jag Själv har gett er;


1 Jesus menar det nya systemet att placera det Heliga Tabernaklet vid sidan av kyrkorummet eller till och med i ett sidorum, under förevändning att Jesus är på en säkrare och lugnare plats.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message