DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag behöver offersjälar mer än någonsin

12 juli 1991

Min Herre?

Jag Är;

frid vare med dig; gläd Mig och låt Mig få öppna ditt öra för Mig; själ, känn Min Närvaro; Jag Är är med dig varje ögonblick av ditt liv; säg Mig Vassula, är du lycklig över att vara tillsammans med Mig på detta sätt?

Ja, min Herre, och jag välsignar dig.

gläd Mig och försök att följa Mina Läppar när Jag talar till dig, när Jag lutar Mig över dig, när Jag ser på dig; låtsas inte att Jag inte är där; lyft ditt huvud, blomma, mot Mig och släpp in Mitt Ljus; Jag skall försköna dig, Jag skall förnya din stjälk; frid, Min Frid ger Jag dig; tillåt Mig att använda dig som Min skrivtavla bara en liten tid till, sedan ... sedan skall Jag, din Frälsare, plocka dig och omplantera dig i Min Trädgård för evigt;

Jag, din Återlösare, skall uppväcka många hjärtan så att de tillber Mig; be ständigt; samtala med Mig, välsigna Mig ofta för allt som Jag ger dig; prövad kommer du alltid att vara; detta, Min älskade, är för att du skall växa; Jag önskar väcka din längtan efter Mig, din törst efter Mig, ack ... vad skulle Jag inte göra för din själ för att fullkomna den! om Jag måste låta dig lida hundra gisselslag som skulle föra dig nära döden för att din själ skulle bli fullkomlig, skulle Jag göra det utan att tveka, för att frälsa dig.

Herre, detta kunde kanske leda en själ till att nästan ge upp alltsammans!

tvivlar du på Min Vishet?

Nej, men somliga själar kanske inte skulle kunna ta emot allt detta.

Jag känner varje själs kapacitet, så lita på Mig; kom ihåg en sak till, vill du förhärliga Mig?

Ja.

för att förhärliga Mig måste du gå igenom Min Korsfästelse; Jag behöver offersjälar mer än någonsin; be oftare och böj dig för Mina önskemål; överlåt dig åt Mig och ge Mig din vilja, så att Jag kan fullfölja Mina Gudomliga verk i dig; bär Mitt kors när Jag är uttröttad och trösta Mitt Hjärta som värker av brist på Kärlek;

Abba är nära dig hela tiden, gläd Mig och välsigna Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message