DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förstå hur brådskande, allvarligt och viktigt Mitt Rop är

18 maj 1991

(För Toulouse.)

Jesus?

Jag Är;

känn frid, du lilla, det kommer att bli mer än en själ som Jag skall leda tillbaka till Mig; Jag har verkligen kallat dig hit1 därför att de behöver Mig här;

Jag älskar er lidelsefullt, kom alltid ihåg detta; Jag drar er till Livet, Jag visar inte bort någon, syndare eller orättfärdig; ni är alla Mina barn; Mitt Budskap är ett Kärlekens Budskap, ett rop om att återvända till era rätta grundvalar, en påminnelse om Mitt Ord och Min Existens; var inte rädda för Mig, frukta bara för honom som låtsas att han inte finns och som så ondskefullt drar er in i Döden; Jag är Ljuset;

kom, säg dem att detta Budskap inte getts dem för att skapa sensation utan för att de skall förstå hur brådskande, allvarligt och viktigt Mitt Rop är; deras omvändelse är brådskande; deras själs tillstånd är allvarligt; att de ändrar sina liv och lever heligt är viktigt; Mina Budskap är av största betydelse, de är andlig föda, ett näringstillskott för deras andlighet, en läkande salva för de sår som tillfogats dem i detta mörker av den onde;

Jag vill att Mina barn skall lyssna mycket uppmärksamt till allt som Jag har att säga: låt Min Sannings Ande leda er tillbaka till Sanningen; låt Min Kunskaps Ande påminna er om den Enda Sanna Kunskapen som Jag Själv har gett er;

Jag, er Herre och Frälsare, välsignar var och en av er;


1 Jesus ville att jag skulle resa till Toulouse i stället för till Montpellier.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message