DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En förklaring till Uppenbarelseboken 21
Låt er fördragsamhet vara ert vittnesbörd
Jag er att också tukta era läppar

13 maj 1991

Mitt barn, låt Mig få tala till Mina barn genom att ge Mig ditt samtycke att använda din hand och din tid,

Jag är bunden till Dig av kärlek, Herre;
är jag inte Din Egendom?
Så använd mig helt och så som Du önskar Min Herre;
för detta är min glädje.
Kom Helige Ande och uppfyll mig.

Stad!1som Jag besökte för att genom dig förkunna Min Kärlek till er alla, och för att hela era sjuka invånare, Jag skall inte låta er gå under genom er skuld, inte heller skall Jag vänta på att se er förfalla; Jag skall jubla över er; Jag är er Konung, Jag är Den Fullkomlige, hör Mig, och Jag har för avsikt att forma dig, Släkte, till ett återsken av Min Gudomlighet; syndarens avföda skall Jag förtära i en dånande Eld, ditt släkte skall få hålla sitt bröllop med Min Helige Ande,2 och med Min förtärande Eld skall Jag förändra denna jordens yta till en gudomlig, blomstrande och ny Jord, och världen av idag skall inte finnas mer;

med Min förtärande Eld skall Jag göra er alla rena som guld och genomskinliga som glas, 3 för era hjärtan skall vara Mina och i Mitt Hjärta; Jag och Min Fader skall vara er Boning4 och ni skall också vara Vår boning; Jag ämnar ge er gudomlighet tillbaka till er, så att Min strålande härlighet lyser som en fackla5 inom er; sedan skall Jag beskydda er så som en vaktpost bevakar en port, från allt orent som skulle vilja komma in i er; 6

Jag skall göra var och en av er till en strålande stad, Jag skall förnya er helt, för det är så Jag skall göra er redo för bröllopet med Min Helige Ande; – Min Helige Ande skall ha Sitt Hem i er, och förvandla er så att ni blir Hans Heliga Stad, 7Hans Domän och Hans Egendom; världen av idag skall försvinna och Min Vilja skall ske på jorden så som i Himmelen; Kärlek skall stiga ned som kärlek och Jag, den osedde Guden skall bli synlig i era hjärtan; stunden kommer då ni inte längre skall treva er fram i mörkret, ty ert hjärta skall vara upplyst av Min strålande härlighet; 8 Min härlighet skall bli synlig i era hjärtan;

kom, Mitt barn, lyssna till Min Moder nu, bli kvar nära Mig, vi, oss? Ja,

Ja, min Herre. Du har förfört mig, dra också andra till Dig...

be för dem så skall Jag komma och söka upp och rädda det som var förlorat,9 läs Jesaja 41:17-20; Kärleken älskar dig;

(Senare)

(Vår Heliga Moders budskap till bönegrupperna.)

barn, Jag kallar var och en av er idag att rannsaka era hjärtan; låt er fördragsamhet vara ert vittnesbörd; Jag bönfaller er att på nytt rannsaka era hjärtan;

Guds Budskap till er alla är beviset på Hans Trofasthet; Gud visar Sig inte för att döma er, Gud träder fram för att visa Sin Trohet i er brist på trohet; Gud söker er försoning; Han kommer för att ta er ut ur Mörkrets Välde och visa Sitt Rike på jorden; den osedde Guden kommer att bli synlig i Sin Härlighet i era hjärtan; och de Himmelska tingen skall bli synliga i era hjärtan och de bleka återspeglingar som ni tidigare tog för skuggor skall visa sig vara verklighet;

Guds Rike på jorden är mycket nära er nu; Jag bönfaller er därför att vara redo för denna Dag; om ni säger att ni har dött bort från er själva och denna världens grundsatser, förbjud då ert hjärta att fladdra iväg till världen; lev för Gud och sätt Honom främst; ha ingenting mer att göra med gräl, dispyter och anklagelser, tillåt inte era läppar att fördöma er, frukta Herren så skall Visheten snart gå upp över er som gryningen, Herren söker och önskar ett odelat hjärta;

Jag har bett er och ber er igen om att be, be, be med hjärtat; ett enkelt samtal med er Fader som är i Himmelen, för om Jag idag begär av er att ge Gud ett odelat hjärta, så är det för att lära er att vara trogna det Jag har undervisat er;

vad som är värdefullt för Gud är det hjärta som ärar Honom genom att hålla sig borta från alla frestelser som leder till synd; om ni har tuktat er kropp genom att fasta, ber Jag er att också tukta era läppar så att ni endast uttalar böner och lovprisning till Herren; tillåt inte era läppar att fördöma er; fäst ert hjärta, ert sinne, era ögon och era läppar på Jesus och var hela och odelade;

Jag inbjuder er, kära barn, att omsätta allt detta i handling, utan att för den skull försumma Lagens övriga bud; och kom ihåg att Lagens Hjärta är Kärleken;

Jag välsignar er alla;


1Gud ändrade plötsligt och oväntat tonläge och ropade med full kraft till mig och kallade mig ”Stad”.
4 Med anspelning på Gud den Allsmäktige och Lammet som själva var templet Rv. 21:22. (i oss, “staden”)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message