DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vassula av Mitt Heliga Hjärta

23 maj 1991

Jahve, min Gud,
Du slösar Din vällukt på mig,
prisad vare min Jahve.
Du är min och jag är Din.
Ge mig Din Skuldra som stöd,
ovärdig som jag är,
en vindpust som passerar obemärkt och inte återvänder,
ett stoftkorn som sköljs bort av de första regndropparna,
låt mig få bli kvar i Din Härlighetens Närvaro.
Led mig med varsam hand genom denna ödemark, Älskade.

Vassula, också i din litenhet skall Jag tala genom dig till jordens länder, för att förmå ditt släkte att höja sitt lov till Mig;

Släkte, som en herde skall Jag föra dig i vall;

dotter, Jag stiger ned, varje gång du kallar på Mig lämnar Jag Min Tron och kommer hela vägen ned till ditt rum och möter dig; du som är så utsatt för elände, du har erövrat Min Gränslösa Kärlek; gläd dig! gläd dig över att din Konung hör dig var gång du öppnar munnen och ropar på hjälp från Min Helige Ande; åkalla Mitt Namn, Mitt barn, och Kärleken skall överskugga dig helt och vara din följeslagare;

gläd nu din Konung och låt Honom än en gång få höra Sitt Fattiga barn avlägga sina löften,

(Jag steg upp och uttalade på nytt mina löften till Jesu Heliga Hjärta.)

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, Jag tar emot din vigning, dina offer behagade Mitt Hjärta; vörda Mig, din Herre, genom att förbli tillgiven och trofast mot Mig, Jag som ger dig Lön;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message