DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande

15 april 1991

Herre,
kom till oss med Din Helige Andes fulla kraft.
För, allra ömmaste Abba,
liksom Du förhärligade Din Son och Din Son förhärligade Dig,
har stunden nu kommit då Sanningens Helige Ande skall förhärliga Din Son.
Bevisa för världen
att Ditt Ord är något levande och verksamt
och inte bara ord tryckta på papper.
Låt Din Helige Ande
”vända fädernas hjärtan till barnen,
och barnens hjärtan till deras fäder”. 1

frid vare med dig; Vassula, Skriften ljuger aldrig; det har sagts att i de sista dagarna kommer människor att bära fromheten som en mask, men utan att vilja veta av dess inre kraft2 ack! Min älskade, kommer det att finnas någon tro kvar vid Min Återkomst? ...

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, levande och verksam; som hjärtat i en kropp är Min Helige Ande Hjärtat i Min Kropp, som är Kyrkan;

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande som ger för intet och delar med sig av sina gåvor och nådebevis, och så bygger upp Kyrkan;

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, Påminnelsen om Mitt Ord, som inte uppenbarar något nytt, utan samma undervisning given av samme Ande;

– den inneboende kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, som förklarar, upplyfter och förvandlar er till sanna avbilder av Mig;

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, denna Eld som ger er liv, renar er och gör er ande till eldstoder, kärlekens brinnande härdar, levande ljusfacklor som utan fruktan förkunnar Mitt Ord och blir den Allrahögstes vittnen och som lär andra att söka endast Himmelska ting;

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, Livet och Andningen som håller er levande och får er ande att längta efter Mig och kalla Mig: Abba; om du vägrar, Mitt barn, och undertrycker Min Helige Andes gåvor, vilka tjänster kan du då utföra och erbjuda Mig? var inte som döda kroppar som håller fromhetens yttre sken uppe men förkastar dess inre kraft, och med meningslösa teorier begränsar Mig i Min Gudomlighet; hindra inte dem som kommer till Mig som barn och lever ett hängivet liv i den Helige Ande; det är Jag som kallar dem till Min Helige Andes bröllop;

helighetens hemlighet är: hängivenhet till Mig er Gud, ni kan inte göra någonting av er själva, om inte Min Ande som bor i er leder er och undervisar er om Himmelska ting; sannerligen säger Jag er, den som fruktar Mig kommer att ta emot Min tillrättavisning; så var inte sovande nu, för detta är de Tider då man mer än någonsin bör hålla sig vaken och vara på sin vakt; nu är Tiden inne för att öppna era öron och lyssna till Min Ande och inte förkasta den; försök inte spela visa män vid fel tidpunkt genom att fösa undan Min Helige Andes Andedräkt och undertrycka den inre kraft som aktiverar Min Kyrka;

vill du vara klok? öppna då dina ögon;

vill du vara klok? öppna ditt hjärta och dina öron, Min vän, inte ditt förstånd; en klok människa föraktar aldrig en varning från Anden, endast de övermodiga vet ingenting om fruktan; Herrens fruktan är Vishetens begynnelse;

vill du vara klok? sök Sanningen som förtvivlat böjer sig över er ömklighet för att rädda er! se Vem som böjer sig över er ömklighet och ondska för att dra er till Sig och lyfta er ur era gravar för att blåsa Liv i er igen!

O kom! missförstå Mig inte, Jag tvingar er inte och Jag försöker inte heller våldföra Mig på er frihet! Jag har hyst medömkan med dig, släkte; säg inte att allt Jag har att säga redan blivit sagt; varför begränsar ni Mig som er själva?

Jag är Påminnelsen om Mitt Ord, ja, den inre kraften i Min Kyrka och Jag är fri att sända er nya tecken och utföra nya under; Jag är fri att uppväcka dig, släkte, och att utgjuta helande balsam från Mitt Heliga Hjärtas Rikedomar över er, när Jag vill och över vem Jag vill; Jag håller på att bygga, ja, åter–uppbygga Min Kyrka som nu ligger i ruiner, så låt Mig inte möta dig, släkte, på Domens Dag och tvingas säga: du, du var en av Mina förföljare som rev ner medan Jag byggde upp; Barmhärtigheten står nu vid er port och Mitt Medlidande bultar på era dörrar i denna tid av vedermödor;

ni kallar er själva heliga? visa att ni är heliga genom att ge Mig er tillbedjan; visa att ni är heliga genom att visa Mig de själar ni omvänder och leder till Mig, för Mitt Rike består inte av talade ord, inte heller av ett yttre sken av gudstro, utan av en Inre Kraft som endast Jag kan ge er genom Min Helige Ande, om ni söker den; känn Min Närvaro och Min Kärlek som Jag har till var och en av er;

Jag, Jesus Kristus, är närvarande och Jag välsignar er alla ur djupet av Mitt Heliga Hjärta, och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; var ett; ecclesia skall uppväckas;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message