DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tolv Saligprisningar

14 april 1991

”Lovad vare Herren, som gör
under av nåd med mig" 1

frid vare med dig; säg Mig nu, elev: är du glad över att Jag är din Andlige Rådgivare?

Ja Herre, mer än glad. Jag lär mig många saker direkt från Din Mun, och andra också!

skulle du vilja skriva?

Jag är redo att tjäna Dig min Gud,
gör mig redo och öppna mitt öra
så att jag endast hör Din Röst;

hör Mig då:

– saliga är de som arbetar för Frid; de skall blomstra i Min Frid och utstråla Mitt Ljus i evigheters evighet;

– saliga är de barmhärtiga; de skall möta Barmhärtighet på Domens Dag;

– saliga är de generösa själar som delar Min Bägare; de skall kallas Min Frälsnings arvtagare;

– saliga de som trolovar sig med Mig; den glädje Jag känner som Brudgum skall även de känna, den dag de möter Mig ansikte mot ansikte;

– saliga ni som inte har tagit emot något annat vittnesbörd än den Enda Sanningen som Jag Själv har givit er; Jag säger er: kom! kom in i Mitt Rike och dela allt Jag har med Mig;

– saliga de som inte gör åtskillnad mellan sig under Mitt Heliga Namn, men visar sin enhet i ödmjukhet och kärlek; de skall kallas Guds Helgedoms Pelare och Grund;

– saliga är ni som tror utan att ha sett; jubla över den Nåd ni fått av Min Fader och be för dem som ännu inte har tagit emot denna Nåd;

– saliga ni som accepterar att bli gisslade, förödmjukade och uppspikade tillsammans med Mig på Korset, och som bär Min Kropps märken på er kropp; ert rum i Himmelen skall öppnas för att ta emot er och er lön skall bli stor;

– saliga de som håller Mitt Namn Heligt; när de ropar och ber i Mitt Namn skall Jag lyssna;

– saliga är de små som prisar och tillber Mig; i dem skall Jag göra stora ting;

– saliga är de trofasta, som håller Mina Bud och inte ändrar ett enda ord i Skriften; dem tillhör Himmelriket;

– saliga är ni, Mina lamm som för Min skull jagas som villebråd av glupska vargar; ty Jag har delat måltid med er, sida vid sida, Jag säger er, alla era lidanden är inte förgäves; Fadern ser allt detta och ger akt på allt ni har gjort; det skall inte gå lika illa för Sodom och Gomorra som det kommer att gå för dem som har förföljt Min Helige Ande;

så håll er vakna, för ingen vet Dagen eller Stunden för Min återkomst; er Konung skall komma snart; Den som ni har väntat på så länge skall plötsligt komma över er; så fatta mod, Mina älskade; djävulens rök har sannerligen trängt in i Min Helgedom, men vilken rök varar för evigt? Jag skall skingra och upplösa denna rök med Min Helige Andes Andedräkt, och inga krafter eller makter från djupet skall kunna hindra Mig;

Jag kommer för att tända Eld på jorden och rena land efter land; var välsignade;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message