DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förbli tyst så skall Jag i denna tystnad finna Min vila

April 20, 1991

Herre, jag tackar Dig
för att Du har gjort mig till Din Egendom och Din brud,
undervisa dem som inte förstår
att Du verkligen tillåter Dina förföljare att angripa mig,
eftersom Du kan bli förhärligad även på detta sätt.
Och Du har gjort det mycket klart
att Du aldrig kommer att tillåta dem att skada eller vidröra min själ. 

Låt dem förstå skillnaden, för det finns en skillnad.

blomma, Min Bägare smakar bittert, men vill du fortfarande dela Den med Mig?

Jag vill dela Din Bägare med Dig.

ja, visa Mig din kärlek till Mig genom att ge Mig din vilja; sträva efter att förhärliga Mig, din Gud, genom att omfamna Mitt Kors; du har blivit Min Egendom i vilken Jag finner Min glädje; du har anförtrott ditt liv i Mina Händer;

dotter, lyssna: förbli svag, för i din svaghet kan Jag göra stora ting; var ingenting, för i din intighet kan Jag vara Allt; förbli tyst så skall Jag i denna tystnad finna Min vila; förbli böjlig och mjuk så att Jag kan forma dig till en kopia av Mitt krucifix; förbli begränsad, så att Min Kraft blir synlig i dig; bli en avbild av Mig genom att vara saktmodig, tålmodig, ren, lydig, ödmjuk, trofast och i ständig bön, så som Jag var med Fadern; sov aldrig; skär aldrig av de band du har till Fadern; Mitt liv på jorden var en oavlåtlig bön till Fadern, både i goda och i svåra stunder;

lyssna till Fadern och gör Hans Vilja, du får din föda genom Mig, din Frälsare, allt som du äter kommer från Mig som lär dig att leva det enda Sanna Livet i Mig, din Gud; sannerligen säger Jag dig, var inte rädd för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen; frukta i stället honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet; 1

bli kvar i Mig så skall Jag bli kvar i dig; Jag skall tillåta att din dödliga natur sätts på prov, så att du växer genom dina prövningar, men ingen skall röra din själ; kött och blod kan inte ärva Mitt Rike, så var inte rädd, även genom dina prövningar blir Jag förhärligad;

övergiven kommer du aldrig att vara;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message