DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag behöver deras hjärta för att i det bygga upp Min Kyrka
Låt inte Satan finna dig sovande

13 april 1991

Herre, vår splittring, och nu talar jag bara om splittringen mellan ortodoxa och katoliker, är en verklig skandal! Hur är det möjligt att vi, kristna, fortsätter att vara åtskilda och inte bara i en tillfällig splittring utan i en splittring som består, med djupa rötter, som grundar sig på konflikter som är så absurda! Var och en är den andres rival och somliga av oss bär fortfarande på vrede och hat. Hur är det möjligt att tala rättfärdigt när ett gammalt gräl fortfarande är ouppklarat i våra hjärtan? Kan vi verkligen se Dig i ansiktet och hävda att vi är försonade med våra bröder, och kan vi komma till Dig med rent samvete för att ge Dig våra offer på Ditt altare? Nej, så länge vi lever oförsonade under Ditt Heliga Namn kan vi inte hävda att vi kommer till Dig med ett rent samvete.

Ändå vet vi alla att Din högsta önskan, käre Kristus, är ENHET och likväl håller vi fast vid murarna som skiljer oss, och vi tycks inte vara ärliga nog att säga: ”vi är inte benägna att böja oss eftersom det är vi som har den äkta Tron och Sanningen.” Har vi inte förstått hur mycket vackrare Din Brud skulle se ut om vi enades? Hur mycket kraftfullare Kyrkan kan bli? Hur mycket större framsteg Hon kan göra? Hur många fler Frukter Hon skulle kunna frambringa?

Nu tycks Hon ha stagnerat. Kan vi ärligt säga att Hon går framåt och vinner själar när vi dagligen inför våra ögon ser själ efter själ lämna Din Brud för en andra rangens filosofi, ja, esoteriska sekter som New Age, Jehovas vittnen med flera. Ändå känner jag att dessa människor söker Dig, så hjälp dem att finna Dig...

åh, Min duva, Jag har inte undervisat dig förgäves ... de har ännu inte förstått att Jag behöver deras hjärta för att ena dem; Jag behöver deras hjärta för att i det bygga upp Min Kyrka till En Enda; enheten skall komma genom hjärtat;

se, Jag har utsett dig till att vittna för ett folk som inte är ditt eget, men många av dina egna har ännu inte förstått varför Visheten sände dig till främlingar, ditt folk tror att du har böjt dig för främlingar, de har inte insett att det är Jag, Herren, som har förenat ditt hjärta med deras; sannerligen, dubbelt är korset du bär, Mitt barn, eftersom du också av främlingarna kastas hit och dit, av dem som ständigt utmanar dig att bli en av dem;

genom att förbli som du är ger Jag dem båda en läxa i hur ni bör enas och hur enheten kommer att se ut; enhet är att inte göra skillnad mellan er under Mitt Heliga Namn, enhet är att dela den Heliga Kommunionen och tro på Min verkliga Närvaro i den Heliga Eukaristin; enhet, Mitt barn, är att dela era rikedomar med varandra;

“Herre, lär oss, när vi dömer,
att återspegla Din godhet,
och när vi blir dömda
att vänta oss barmhärtighet," 1

ack, Mitt barn, ditt lopp är ännu inte över, men kom ihåg, Jag går framför dig, och vid din sida är din Moder, för att uppmuntra dig, och i hälarna på dig är din skyddsängel som beskyddar dig; hör Mig, bland bröder förtjänar ledaren att hedras, så hedra Min Petrus; detta är bara en påminnelse från den Allra Högste;

Nu vet jag att jag aldrig ska bli övergiven,
Du har vänt min själ mot Dig;
Jag har sträckt ut mina händer mot Himmelen
och Du har lyft mig;
min själ gläder sig i Dig,
o att Du också gör för mina bröder
det som Du gjort för mig!

Jag skall inte bara lyfta dina bröder in i Mitt Hjärta, dotter, utan även människor som inte känner Mig skall Jag lyfta in i Mitt Hjärta; därför skall Barmhärtighet och Nåd också komma hedningarna till del; för också de är en del av Min skapelse; dotter, Jag är känd för att hjälpa de fattiga och eländiga...

kom nu och smek Mig på nytt med vänliga ord från ditt hjärta, upprepa dem för Mig;

Herre Jesus, använd mig för att torka Dina Tårar, 

Herre Jesus, använd mig för att stryka bort Dina Tårar, 

Heliga Hjärta, använd mig för att trösta Ditt Hjärta,

Heliga Hjärta, använd mig för att ta bort taggarna
som omger Ditt Huvud och Ditt Hjärta,
Herre Jesus, använd mig för att vila Ditt Huvud,

Mildaste och Ljuvaste Jesus, använd mig på alla sätt
för att behaga Dig och trösta Dig;
Min önskan är att locka fram ett leende på Dina Läppar.

då skall Jag använda dig om du också ger Mig din vilja,

Jag ger Dig, Jesus,
min vilja, mitt hjärta,
min själ, min ande,
min kropp, allt.

Kärleken skall då utföra Sin Vilja i dig, och Min Frid skall härska i ditt hjärta och din själ skall återspegla Min Bild, och din ande skall tillbe Mig i samklang med Min Ande, och din kropp skall förkasta allt som inte är heligt, eftersom Jag skall förvandla den och fullkomna den i Min Härlighets Kropp, till att bli ett altare åt Mig, din Gud; du skall dela Mina lidanden men också Min glädje; Jag skall fortsätta att undervisa dig så att du bär vittnesbörd, inte bara om en korsfäst Kristus utan också om en uppstånden och segerrik Kristus;

Jag skall påminna var och en om att under, mirakler och tecken också är en del av Mig; kom då;

(Senare)

Kärleken älskar dig, älska Mig;

utan prövningar kommer du inte att växa; Min tillgivenhet för dig är uppenbar, det är därför Satan hatar dig så mycket; även om du känner att du står under ständigt hot från Min fiende, så är Jag nära dig för att stödja dig; inse att Jag har gjort dig till ett hot för honom; var och en som drar bort själar från honom är ett hot för honom, detta är ett av skälen till att han aldrig förlorar ett tillfälle att sikta på dig; mycket ofta använder han människor för sina syften, av något obetydligt kan han skapa en anklagelse för att fullständigt skada den han vill komma åt;

men detta är inte allt; en av hans mest ondskefulla handlingar är att i den sovande själen föreslå alla möjliga idéer som gör själen upprörd och helt rastlös, och så beröva själen all inre frid; det är därför du måste hålla dig vaken, låt honom inte finna dig sovande;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message