DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ev vision av himlen och en helig strid

26 mars 1987

(Det som följer är en vision som Gud gav mig.)

gläd Mig, Vassula och förstå att Jag, Gud är En; Min innerliga önskan är att få visa dig mer av Min härlighet; barn, vet du hur Himmelen blev skapad?

Av Dig, genom Dig.

ja, Jag har mätt upp varje avstånd, höjd och djup och alla dimensioner är fullkomliga; varje liten levande varelse kommer från Mig och är i sanning Min; allt Liv kommer från Mig, Min Andedräkt är Liv; vill du lära mer om Mina Himmelska Verk?

Ja, Herre.

låt oss då ta en promenad i Min Härlighet;

(Jag fann mig gående i Guds Närvaro i en vacker trädgård, mycket färgrik, med mycket starkt ljus, men inte från en normal sol. Medan jag vandrade lade jag märke till ett enormt klot av ljus som nästan rörde vid horisonten. Det liknade en stor Sol; men man kunde se på den utan att bländas.)

hur känns det, dotter?

vackert, allt är så underligt!

Vad ser du?

En sorts “Sol“.

ja, det är Min Heliga Boning; och vad ser du runt omkring det Ljuset?

Först tyckte jag att det var små prickar som rörde sig runt Den, men så visade det sig vara små änglar som cirklade omkring. De föreföll vara miljontals.

de är keruber som omger Min Härlighet; vad ser du mer?

Några trappsteg som går in i “Solen“.

låt oss gå in i detta Ljus, är du beredd? ta av dina skor för vi stiger in på helig mark; nu är vi inne i Ljuset;

(När jag steg in trodde jag att jag skulle befinna mig i ett mycket starkt ljus, men nej, allting hade en blå färg, men det som slog mig mest var tystnaden och känslan av Frid och Helighet. Det var förunderligt! Inuti var allt en cirkel!)

ja, det är en cirkel,

(“Väggen“ var inte någon vägg, utan levande varelser, det var änglar, en vägg av änglar, och som i en katedral slöt sig ovan liksom ett tak av änglar... allt var blått. De var miljoner, miljarder, fästa vid varandra, de var stora änglar, den ena över den andra, alla höll ihop så att de formade en fast vägg.)

Mina serafer vaktar denna Heliga plats och tillber Mig ständigt; kan du höra dem? “Heligast av Heliga, Helig är vår Gud den Högste;“

Hur många är de, Herre?

tusentals, Mitt barn; vem är denne med guldsvärdet som är så vacker?

Jag vet inte;

(Jag såg någon som liknade en ängel men som skilde sig från de andra genom att han hade “normal“ färg, klädd i en lång vit klädnad, det gyllene håret föll ner till hans skuldror och i handen höll han ett vackert svärd av guld som blänkte. Hans klädnad var av renast tänkbara vitt.)

Vassula, svärdet är Mitt Ord; Mitt Ord är rent; Det genomtränger och upplyser;

(Plötsligt öppnades “kupolen“ som en blomma.)

se, lilla barn, försök att urskilja; Jag är nära dig och hjälper dig; över ditt huvud kommer du nu att se den Heliga Strid som skall komma; O dotter, se dig vaksamt omkring och var medveten om att ondskan existerar; ser du någonting?

(När “kupolen“ öppnade sig som en blomma, såg jag hästar med svarta, sammetslika, vilda ögon. Synen drog sig längre bort och jag såg en strid.)

Min armé skall besegra Satan och hans efterföljare, även alla dem som har försökt att förstöra Min Lag; kom ihåg att Jag är Alfa och Omega, den Förste och den Siste; Mitt Ord varar för evigt; vad ser du nu?

Ett kräldjur som en stor orm som har kastats från en häst.

denna drake under Mitt Helgons1 lans skall besegras; när detta händer faller alla hans efterföljare också; Vassula, du skall nu få se Min Domssal;

(Jag såg en stor sal, men där fanns ingen ännu. Plötsligt fick jag se en grupp själar i ett hörn. Det var skramlet av kedjor som fick mig att se dit. De verkade härjade bortom all beskrivning och fläckade med svart, som av kol. De såg rädda ut, osäkra på var de befann sig. De såg oss inte. De föreföll överraskade över sin omgivning.)

hör trumpeterna; det är Mina änglar som anmäler Mig; ge Mig din hand för du är Min lilla gäst; ja, alla änglar faller ner inför Mig; har du sett detta myller av själar, de har just anlänt från underjorden;2 dessa är plågade själar som blivit befriade, de var vid Satans portar,

Vem har befriat dem?

det har Jag, genom Mina himmelska verk, och alla som gottgör och älskar Mig; förstår du varför Jag vill att du skall älska Mig? ju djupare du älskar Mig desto större är deras chans att bli upplyfta och komma till Mig; vill du veta hur det kommer att gå för dessa själar?

Ja, Herre, vad händer nu?

låt Mig få säga det, Jag skall döpa dem med Min Helige Ande och göra dem fullständigt fria, för inte förrän de blivit döpta med Helig Ande klarar de att ta del i Mitt Rike;

Men, Du menar att dessa inte blivit döpta?

det har de inte;

Skulle de vilja bli det?

ja, det vill de; kom, Jag skall förklara; låt oss sätta oss; vad du såg var bara en bild av dem; i verkligheten var de inte i Min Sal; själar blir inte dömda förrän vid slutet;

var fanns de här själarna om de inte var i din Sal?

dessa själar var i Hades;3 i Hades är de hjälplösa; när man väljer Mig och vill följa Mig blir man räddad, men om man inte lyckas känna igen Mig, på grund av denna förhärdelse, faller man; där man då hamnar, blir ett ändlöst lidande;4

Jag måste varna er alla, även om det har sagts förut, om någon hädar den Helige Ande kommer han aldrig att bli förlåten, ty sådan är Min Lag;

sänk din blick inför Mig, barn;

(Jag gjorde det)

låt Mig välsigna dig; Jag förlåter dig dina synder; säg dessa ord,

“Må Herren den Allsmäktige Guden vara Välsignad,
Må Hans Rike råda i evig Ära,
Må Hans Heliga Namn vara Förhärligat,
Må Hans Ord tränga in i och bo i varje hjärta;
amen;"

Vassula, gör inte mer idag; vila; i morgon skall Jag diktera Mitt budskap...

(Plötsligt kände jag hur Gud blev förbittrad.)

...om dem som företräder Mig men som inte älskar Mig tillräckligt, och inte heller öser ur Min Oändliga Kärlek, dotter;

kom, håll Mig sällskap; Jag behöver vila;5 kom närmare Mig, dela Min sorg;

Min Gud, jag ska göra som Du vill, men glöm inte bort att det också finns många som älskar Dig av hjärtat, och glöm inte deras offer som visar deras kärlek till Dig.

ja, de lyfter av Mina sorger och lindrar Mina sår, men Jag behöver större antal själar som dessa, redo att gottgöra och utbreda Min Oändliga Kärlek, och sprida den som dimma; Jag önskar att de öppnar sina hjärtan och tar emot Mig; Jag skall fylla deras hjärtan med Min Kärlek och när deras hjärtan flödar över av Kärlek, skall de få kraft att sprida den och föda Mina lamm;

älskade, vill du låta Mig vila i dig?

Ja, Min Gud, gör det.

vill du vila i Mig?

Ja, Min Gud, det vill jag.

kom då; Jag älskar dig;

Jag älskar Dig också, Min Gud.


1 Den Helige Mikael.
2 Skärselden, vid Satans portar, (mycket långt ner).
3 Skärselden (grekiska).
4 I helvetet.
5 Finna tröst i ett älskande hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message