DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har med Mig två ringar

23 mars 1987

kom ihåg, Jag är En, den Heliga Treenigheten är En;1 Jag vill att vår förening skall vara fullkomlig; urskilj Mig noga; Ja, du har sett rätt, Jag har med Mig två ringar;

De är silvervita? och mycket glänsande!

de är av rent vitt guld;

(Nu trodde jag att den onde vilseledde mig. Hur kunde detta ske?)

lyssna Vassula, det är Jag, Jesus; var inte rädd; kom älskade, Jag ger dig denna ring; Jag vill att du skall bära den nu; urskilj Mig;

Men är detta möjligt?

ja, Jag välsignar vår förening!

älskade, detta är en andlig, himmelsk handling; din själ är förenad med Mig, Jag försäkrar dig; tro Mig, Jag vill helga vårt äktenskap;

låt Mig sätta den här ringen på ditt finger; Jag älskar dig; känn Mig; Jag älskar dig och Jag välsignar dig;

Jesus satte den andra ringen på Sitt finger./p>

ser du? vad mer kan du se?<

(Jag ser ett band som förbinder två “cirklar“.)

det skall Jag sätta på våra huvuden; nu är vi förenade; Jag kröner vår förening;

Jesus, många kommer att uppfatta detta som fantasier!!

varför; många kommer till Mig och gifter sig med Mig, förhärligar Mig, och Jag gläder Mig så över att vara förenad med dem! Vassula, Jag har uppväckt dig från de döda; Jag lät Mitt Ljus skina på dig; Jag vakade över dig, och tröstade dig; ge Mig frihet att fortsätta Mina verk med dig, dotter; var som mjuk lera, villig att bli formad som Jag önskar; överlämna dig i Mina händer och kämpa inte emot;

Herre, jag är så lycklig, alltför lycklig, så jag fruktar att jag kan ta miste!

nej, du har urskiljt väl; Jag älskar dig så mycket att Jag är färdig att hämta dig i detta ögonblick; Jag längtar att befria dig och ha dig nära Mig, men Jag har skapat dig för detta Budskap;

Herre, jag är rädd att jag har sett fel och så vanhelgat Dig genom att tro att du gett mig en ring och förenat oss; fast jag är verkligen säker på att det var så.

Min brud, Min stackars brud; varför är du rädd för Mig? bedröva Mig inte, kom närmare; Jag älskar dig; stöd dig på Mig och kom ihåg, det är Jag som har helgat vårt äktenskap; oroa dig inte, det är Jag Jesus, lämna dina rädslor och kom närmare Mig; Jag kände din hand; 2

Jag hade betraktat Hans bild (i storformat) från den Heliga Svepeduken medan jag skrev och omedvetet hade jag varsamt i min tanke strukit bort Hans hår (vänstra sidan), och lagt det längre bakåt, bort från Hans kind. Jag blev överraskad över den omedelbara reaktionen.)

Kände Du verkligen min hand?

Jag kände den; Vassula, inser du att Jag är Gud?

Jag är ledsen att jag gjorde så.

var inte det; var förtrolig med Mig, precis som du är; kom, räck Mig din hand, Jag skall hålla den i Min;


1Av samma väsen.
2 Jesus sade detta mycket snabbt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message