DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag vill att Mina präster skall vara heliga

27 mars 1987

Vassula Jag älskar dig;

Jag älskar dig också, Jesus.

vad Jag längtar efter att alla Mina präster skall bli heliga, eftersom de representerar Mig; Jag önskar att de skall bli rena, heliga, ödmjuka och barmhärtiga; Jag vill att de skall låta Mig ingjuta Min överflödande Kärlek i deras hjärtan; Jag vill att de skall hämta mera av Mitt Hjärtas Rikedomar och fylla sina hjärtan, så att de genomsyras tills de flödar över, och så sprider Den över hela världen; det är nödvändigt att de försöker förstå Mina lamm och älskar dem och helar dem; men för att kunna göra allt detta måste de lära sig att älska Mig lika mycket som Jag har älskat dem; de måste lära sig att älska Mina barn så som Jag älskar dem; de måste vörda Min Kyrka;

Jag längtar efter kärlek; Vassula, säg dem, låt dem veta att Mina läppar är uttorkade och törstar efter kärlek;vilken nytta har Jag av offer och ritualer, när deras hjärtan är förstenade och torra?

Jag längtar efter att göra denna ödemark fruktbar genom Redbarhet; Jag behöver värme, Jag behöver en levande låga, renhet, iver och en brinnande kärlek; tillåt er själva att ösa ur denna Oändliga Kärlek och fyll era hjärtan till brädden; allt Jag ber er om är trofasthet, renhet och kärlek; kom, kom och omvänd er till Mig; kom och förändra era liv; Jag skall upphöja er och ni skall ta emot Mig; Jag vill påminna er om Mina vägar;

Jag har gett er så många budskap och tecken, tecken som ni ignorerar; har ni glömt Mina ord? förvånas inte över de svaga redskap som Jag använder för att manifestera Mina ord; skulle Jag inte kunna förvandla en av dessa stenar till Min hängivna efterföljare!

somliga av er kommer att vilja se bevis på att det är Jag, Jesus, som ger er detta Budskap; har Jag inte sagt att Jag skall utgjuta Min Ande över hela mänskligheten och att Mina söner och döttrar skall profetera, att Jag skall sända tecken i himlen och på jorden? Mina vägar är inte era vägar, och Mina tecken, är inte era tecken;

Jag uppenbarar Mitt Ansikte på nytt, men hur många av er vill tro? Jag stönar av smärta, Jag kvävs av att se Mina barn fyllda av döda ord; trofasthet... är det så ni kallar er när era hjärtan är döda?

kom, kom och hämta från Mitt Hjärta; Jag ber er allvarligt att göra bot och bättring; älska Mig rent och vörda Min Heliga Eukaristi; ja, alla ni som anser er rättfärdiga och fromma, kom och förändra era hjärtan; öppna era hjärtan och ta emot Mig, när ni gör det, skall Jag öppna era ögon och öron;

Vassula, Jag skall diktera för dig i morgon; nu får du vila, älskade; kunde du urskilja Mig medan Jag skrev?

Ja, Herre, Du var bakom min högra arm, var Du där?

Jag var där, ja; ja, nu står Jag framför dig, Vassula; ja, känn Min Närvaro så som du gör; var inte rädd, Jag skall vara nära dig;

kom låt oss vila i varandra;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message