DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall utså kärlek överallt

24 mars 1991

Låt varje skapad varelse göra Din Vilja, min Herre.

dotter, det som Jag önskar mest av dig är kärlek; Jag vill att du skall älska Mig, älska Mig, älska Mig; prisa Mig och känn Min Närvaro; detta är vad Jag begär av dig, Min Vassula;

Herre, lär oss att älska Dig som Du vill. Lär oss att älska varandra. Vi behöver Din hjälp, för vi kan det inte själva om inte Du ger oss nåden att älska.

Jag skall undervisa er genom Nåd,1 Jag skall undervisa er så som Jag lär er fädernas Kunskap; Jag skall förse er alla med det ni mest behöver: andlig föda; Jag skall ingjuta kärlek och helighet i er alla; Jag skall inte dröja med att uppfylla Mitt Löfte, snart skall allt det som Jag har berättat för er äga rum, och han2som förtryckt er alla dessa år skall förlora sin makt; Jag skall utså kärlek överallt! ingen skall längre famla i natten;

kom dotter, vi, oss?

Ja, min Herre.

så älska Mig, var inte rädd för Mig; älska Mig, försumma Mig inte; älska Mig, glöm Mig inte; detta är allt Jag ber dig om, själ;


1 Jesus log och visade sina skrattgropar.
2 Satan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message