DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var inte rädd för Mig, Mitt barn, när Jag förminskar dig

9 mars 1991

(Skottland)

(Jag talade med Fader McGinnity om vilken bön som behagar Herren mest. Vi kom fram till att kontemplationens tystnad var bäst.)

Herre?

Jag Är; luta dig mot Mig, Jag är ditt stöd och din styrka; ja, så är det, Vassula, Tystnad är den mest verksamma av alla böner; möt Mig i Min Tystnad; låt din ande dras till Mig och uppgå i Mig, i Min Tystnad; tillåt Mig att uppfylla dig, Mitt barn; tillåt Mig att omsluta din själ i Min Kärlek; öppna dig för Mig och låt din Gud inta Sin Egendom; Jag Är äger denna Egendom; låt Jag Är få växa till i dig; låt Jag Är mångfaldiga Sina Dygder i dig; var inte rädd för Mig, Mitt barn, när Jag förminskar dig; Jag Är är här för att se efter Sin Egendom och för att lysa i dig; tillåt Mig, själ, att omsluta dig med Min Ömhet; du kommer att överväldigas av Min Skönhet, se inte på din nakenhet, själ, så att du avvisar Mig; kom till Mig i Tystnad så som du är; överlämna dig åt Mig i Tystnad så skall du leva; var välsignad, var välsignad, själ; låt ingenting bli Min rival;

Herre, låt ingenting få bli eller vara Din rival!

fasta då på fredagar, detta är din skyldighet mot Mig nu, kom;

(Jag hade slutat att fasta på fredagar på grund av mitt schema och mina resor. Jag förstod att även om jag var på resande fot, kunde jag lätt fasta, men jag hade velat ha det lite “bekvämare”, av ren lättja och svaghet...)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message