DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Helige Ande skall vara närvarande

10 mars 1991

(Belfast)

(Strax innan mötet i den heliga Birgittas församlingssal.)

Min Vassula, behandla Mig nu som en Kung och förhärliga Mig genom att tjäna Mig; Mina Egna kommer att känna igen Min Röst, Jag skall ropa på dem och de skall komma;

Herre,
min Styrka, mitt Fäste,
min Tillflykt, mitt Ljus och Liv,
här är jag, Jag kommer för att lyda Din Vilja.
Herre, jag ber Dig att ge mig Din Styrka
så att jag kan förhärliga Ditt Namn igen.
Var NÄRVARANDE bland oss
och öppna deras hjärtan för att ta emot Din Helige Ande.

Jag skall vara mycket NÄRVARANDE, dotter, Min Helige Ande skall vara NÄRVARANDE; Rättvisan skall segra i detta land, Jag Herren, skall skall lägga Min Hand över detta land och låta dem erfara Min Närvaro,1 må de som har öron höra; gå nu, Min älskade, Jag Är vid din sida;


1 Jag såg i en inre vision Herrens Hand välsigna hela Irland.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message