DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Varje droppe av Mitt Blod gjorde dig till Min

8 mars 1991

dotter, var i frid; Jag är Kärlek;

lilla vän, Jag är med dig för att hjälpa dig att helga ditt liv; Jag talar till varje själ genom dessa Budskap och genom dig; Jag har mättat dig med Mitt Bröd, Jag har fostrat dig och gjort dig till Min; har Jag under hela denna tid någonsin varit hård mot dig? har Jag straffat dig? tvivla då aldrig på Min Kärlek; luta ditt huvud mot Mig och vila, vila ditt sinne hos Mig, tänk inte på någon annan än Mig; Jag är Han som älskar dig mest; allt Jag ber dig om är Kärlek: älska Mig, tillbe Mig, tänk på Mig; låt Mig ständigt vara närvarande i ditt hjärta och dina tankar;

Jag väckte dig från din sömn för att du skulle se Min Skönhet och leva med Mig; varje droppe av Mitt Blod gjorde dig till Min; Jag betalade för din själ genom att utgjuta Mitt Dyrbara Blod för din frälsning; Jag genomled varje kval med Kärlek, eftersom Jag visste att Mitt Offer skulle rädda dig; allt Jag gjorde var för din frälsning; Min dotter, låt allt detta stå klart för dig; Jag är Kärlek och Kärleken fortsätter att frälsa; Jag slutade inte där (på Mitt Kors), Jag fortsätter att be om er frälsning; Jag fortsätter att uppsöka syndaren; var därför beredda, för Jag skall snart komma och hämta er; Jag, Herren, älskar er alla till vanvett; älska Mig, prisa Mig och var heliga; känn Mig så att ni kan komma ihåg Min Närvaro; kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message