DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Anden är aktiv och levande

24 januari 1991

Min Herre?

Jag Är; Min Frid ger Jag dig; skriv:

(Budskap till bönegrupperna)

frid vare med er;

Mina älskade, Mitt Hjärta söker dra er till Mig utan uppehåll; Mitt Hjärta älskar er till dårskap; Jag skapade er för Min Stora Kärleks skull; er kropp har Jag gjort till Mitt Tempel, lev heligt ... och ni som ständigt syndar och förolämpar Mig, Mitt Hjärta har förlåtit er;

jubla! var glada! för er Mästare är inte långt borta, er Herre är på väg att Återvända; kom och prisa Mig, kom ... till och med stenarna och klipporna skall snart ropa vid Min Återkomst: ”välsignad vare Konungen som kommer!” var och en som kommer till Mig, även i ett tillstånd av synd, men som är ångerfull, honom eller henne skall Jag inte visa bort;

och ändå, intill denna dag finns det de som inte tror på Min Barmhärtighet eller Min Kärlek; och inte nog med att de inte tror, det är dessa som förråder Mig; idag säger Jag er vad Jag en gång sade: “ingen kan komma till Mig om han inte får det som en gåva av Fadern;”1 det är därför Jag säger åt er att be, så att alla genom Faderns Barmhärtighet kan ta emot: Nåd; Nåd, för att omvända sig; ja, att ”komma” till Mig, det är nödvändigt att man låter sig ledas av Nåd som ges från ovan; Jag skall aldrig visa bort någon som tar emot denna Nåd; så spill inte tid på att söka invändningar för att motsätta er Min Andes Verk; om Jag kallar och ni inte svarar, då svarar ni inte på Nåden; Mina älskade, Jag ber er om böner, be att alla tar emot denna Nåd att tro och omvända sig;

de Ord Jag ger er är Ande; de upplyfter, de ger nytt liv och de skänker ert inre mörker Ljus; Mina barn, Jag har gett er många tecken så att ni kan tro att Anden är verksam och levande, vänta därför inte på materiella tecken; Min Ande kommer i full kraft dessa dagar för att hjälpa er nu när natten öppnar sitt mörka gap omkring er; Mitt Hjärta ömkar sig över er när Jag ser era små händer treva sig fram genom denna natt! Jag ger er många tecken så att ni kan tro att detta är de dagar då Min Ande utgjuts över hela människosläktet som aldrig förr, så ni som ännu tvekar, ni som misstrogna och tvivlande ber Mig om ett tecken för att visa att dessa Budskap, bland andra runt omkring i världen, kommer från Mig, till er säger Jag på nytt med stort allvar: det var inte Mose som gav era fäder bröd från Himmelen, utan Min Fader; det är Han som gav dem bröd från Himmelen; det är Min Fader som föder er, för Guds Bröd 2 är det som kommer ned från Himmelen och ger världen liv;;

era fäder åt manna i öknen; och Jag gav folkskarorna ett föregipande tecken på Min Eukaristi, Jag mångfaldigade bröden för att mätta dem, så som Jag ger er Min Kropp att äta, för att ge er Liv, Jag mångfaldigade fiskarna också, en symbol för Mitt Namn, en symbol för Han-Som-Mättar-Er, ett symboliskt tecken för Mitt Namn: IXΘYΣ som betyder: Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare; så Jag säger er med stort allvar idag att de Budskap som Min Ande utgjuter över alla folk, de är inte bara ord, de är Ande och de är Liv; har ni inte läst vad Skriften säger: ”Han gav dem bröd från Himmelen att äta;”3är inte dessa tecken nog för att övertyga er? idag föder Jag er inre öken med ett Himmelskt Bröd, också detta är mirakulös föda, en Mirakulös Föda som inte förgår utan ger liv åt er ande, ty liksom jorden låter ny gröda växa fram, liksom en trädgård låter frön spira fram, så skall Min Underbara Föda ge er på nytt, Liv, glöd och hängivenhet; liksom en gnista kan tända en eld, så kommer Min Helige Ande ner över er för att blåsa liv i denna flämtande låga inom er, så att den blir till en förtärande Kärlekens Eld;

Skriften säger; ”en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande: det är dårskap för henne; och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt”; 4 de Nya Himlarna och den Nya Jorden står nu alldeles för dörren; ändå har många av er inte förstått och betraktar allt detta som nonsens; dessa oandliga människor föredrar att uppfatta alla Mina Tecken på ett ytligt sätt och hånar Mina Himmelska Budskap; men Skriftens Ord går i uppfyllelse, ty de har verkligen förutsagt att människor under de sista dagarna kommer att göra narr av Mitt Löfte;

eftersom Jag visste att människorna har en gränslös förmåga att synda och att Fienden vid tidens slut skulle upphöjas och installeras i Min Helgedom, så har Jag bevarat en kvarleva åt Mig som skall bygga upp Min Nya Helgedom, Min Andes Första Skörd; liksom Jag en gång bevarade åt Mig sjutusen män som inte hade böjt knä för Baal under Elias tid, så har Jag också idag genom Min Nåd bevarat åt Mig denna kvarleva, etthundrafyrtiofyratusen människor,5 alla med Mitt Namn och Min Faders Namn skrivna på sina pannor; 6 dessa är de som aldrig tillåter en lögn att komma över sina läppar, 7 dessa är de Nya Himlarnas och den Nya Jordens första skörd, dessa kommer att vara de livets träd8 som skall bära frukt tolv gånger om året,9 en varje månad, och vilkas blad skall vara läkemedel för folken;10

för att uppfriska ert minne skall Jag ännu en gång förklara för er vad profeten Hesekiel11 säger: ”längs floden, utmed båda stränderna, skall alla slags fruktträd växa,” detta betyder: präster och lekmän som Anden har smort, ”med blad som inte skall vissna, och frukt som aldrig tar slut, varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten12 från Helgedomen”,13 eftersom detta vatten flödar fram från Guds och Lammets tron, klart som kristall, nedför gatan mitt i staden,14 ”och deras frukt skall ge föda och deras blad läkedom”, som ett träd skall ni bli, förnyade av Min Helige Ande som aldrig sviker er och era blad skall vara läkemedel; ja, ert vittnesbörd skall bota de sjuka och omvända land efter land, men inte av er själva; det kommer inte att vara ni som talar, utan Min Helige Ande som bor i er;

och Jag skall sända er från världens ändar likt byggmästare med en stav i handen som måttstock15 för att åter bygga upp Min Helgedom och de altaren som ligger i ruiner och som har blivit demonernas tillhåll; 16 be, Mina älskade, att alla får tid att omvända sig; be att Nåd kommer över dem så att de känner igen och erkänner Sanningen; be för dem som har vänt sig till myter istället för till Sanningen; be för världens omvändelse; be att Jag skall bo i varje själ, och göra henne till Min Egendom; be att Jag får genomströmma dessa själar “som en flod som flyter längs gatan mitt i staden”,17 offra för dessa omvändelser, små barn; håll er nära Mig, för en leopard18 lurar alldeles i närheten, stanna nära Mig i oavlåtlig bön: en bön utan slut;

tillåt Mig lämna Min Kärleks Suck på era pannor och välsigna er alla; var ett under Mitt Heliga Namn,

så, Min Vassula, detta kommer att livnära många;
Jag älskar dig Mitt barn; Kärleken välsignar dig; välsigna Mig;

Herre, jag välsignar Dig: Maranata!


2  Jesus menar nu den helige Ande.
5  Symbolisk siffra: från hela världen, ett fullkomligt folk (Upp. 14:1).
8Livets träd = de pånyttfödda = den första skörden.
9 Symbolisk siffra, den Nya Kyrkan. Guds Folk.
10 Upp. 22:2. De nya lärjungarna som med Andens kraft skall gå ut och omvända gudlösa människor.
12 Vatten som kommer ut ur Kristi Hjärta.
13 Vatten som kommer ut ur Kristi Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message