DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap från den helige Mikael

19 januari 1991

(Budskap till bönegruppen.)

frid vare med er;

Jag, den Helige Mikael, ber er att viga era dagar och nätter åt enträgna böner, fasta och bön; snart skall allt som har varit dolt för er uppenbaras; må det vara Herrens Vilja att ni finner Nåd inför Honom på Hans Dag; om ni som har förhärdat era hjärtan ändå ville lyssna till Honom idag ... om ni bara ville öppna ert hjärta och höra Hans Röst ... öppna era hjärtan, inte era förstånd ... allt går i uppfyllelse efter Skriftens ord; snart skall många börja att böja sina knän för Gud och många tungor som aldrig yttrat en bön skall börja be;

var förenade, ni som är Guds folk, i era övertygelser och i er kärlek; var förenade i bön; Jag välsignar er alla, i Faderns, Sonens och den Helige Andes Namn;

vila i Herrens Hjärta, Vassula; var tecknet på Hans Kärlek; ta emot Min Frid:

21 januari 1991

”Du har sett till mitt elände,
Du låter dig vårda om min själ i nöden” 1
förbarma Dig över mig, förbarma Dig över oss alla.

dotter, när denna tid av Nåd är över, kommer också Min Barmhärtighet att vara det; då kommer din tidsålder att bli tvungen att möta Min Rättvisa; Jag välsignar dig för att du lånar Mig ditt öra, din tid och din hand; Jag välsignar dig och dina vänner; ta Min Hand, Jag skall skänka dig Glädje och Frid;

Kärleken är nära er; ta emot Min Frid;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message