DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gud kallar er till Sig

31 januari 1991

(Vår Heliga Moders budskap för den 23 februari.)

lovad vare Herren och frid åt er alla;

Gud kallar er till Sig; meditera över detta; Gud har kallat er alltsedan ni föddes; ni föddes för Honom, föddes för att älska Honom, för att behaga Honom, för att återvända till Honom; svara på Hans Kallelse; Jag har försökt genom Mina Budskap här och på andra platser i världen att leda er tillbaka, med kärlek, till det sanna Livet i Gud för er frälsnings skull;

små barn, ja, Jag kallar er små, för Herren har uppenbarat Sitt Ansikte för er och inte för de lärda eller de kloka; inse också att det inte var kött och blod som uppenbarade dessa Budskaps sanningar för er, deras brådska och deras nåd, och som lät er komma till tro på dem, utan det var Fadern Själv, genom Hans Nåd över er; så om din nästa ännu inte blivit märkt med Nådens Helige Ande, be att även han tar emot denna Nåd för sin omvändelse och kan gå in i Guds Rike;

Gud kallar var och en till Sig; försök att förstå Guds Kallelse till Fred, Jag uppmanar er att be för Fred, kämpa ivrigt för Fred; välsignade barn, låt Mig säga er ännu en gång att Jag behöver era böner för Fred, för Jag tar emot dem alla och ger dem som en bukett vårblommor till den Allsmäktige; era böner är inte förgäves, de är en verklig ära för Gud, de är ett bevis på er kärlek;

Satan är mycket kraftfull och hans raseri drabbar hela Herrens första skörd, dem som bär vittnesbörd om Jesus; Jesus lät er förstå i Sina tidigare Budskap hur Satan försöker utsläcka den lilla låga som finns kvar i denna värld och lämna er utan ljus, utan glädje; utan förbarmande, han hädar all Guds Makt; utan era brinnande böner för Fred kommer sannerligen jorden att känna hur Satan utspyr 1floder för att släcka det lilla ljus som finns kvar i er;

Jag är sorgsen bortom alla ord; Jag har bett för er alla, det kommer Jag alltid att göra; barn, jag ber er, meditera över Våra Budskap; lev ordagrant efter Våra Budskap;

Jag, er Välsignade Moder, välsignar er;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message