DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall låta dig framstå som ett tecken på avvisande; avvisandet av Enheten

18 januari 1991

(Budskap till min födelsedag)

frid vare med dig,

Mitt Gudomliga Hjärta vill uppmuntra dig att fortsätta utan fruktan och Fadern är generös; förtrösta på Mig; lita på Mig, lilla barn, Jag skall fylla dig med tröst;1 Jag har prövat dig, tillåt Mig att bedöma dig då och då; Vassula, även då allt tycks dig vara förlorat, bli inte missmodig; Jag skall jämna vägen för dig, men samtidigt skall Jag låta dig framstå som ett tecken på avvisande; avvisandet av Enheten; uppriktighet saknas bland dem, så hur kan de klara ut skillnaderna mellan sig?

men Herre, menar Du att de kommer att förkasta Dina budskap till slut?

nej; Mina Budskap skall följa sin väg utan dig, men du kommer att kastas hit och dit; Jag skall tillåta dina förföljares besudlade händer att slå dig och misshandla dig öppet; Jag skall tillåta dem att säga emot dig ... och likt kråkor som förstör skörden kommer de att gå till angrepp emot dig; du kommer att framstå som en förlorare i deras ögon, ty såren de kommer att tillfoga dig kommer att vara stora; dessa sår, Mitt barn, skall tillfogas dig inifrån Mitt Hus och av Mina Egna; Kains släkte skall ge dig dem; Jag skall tillåta dem att slå ett oskyldigt barn, men deras glädje skall vändas i klagan; ja, du kommer att framstå som en förlorare, Min Vassula, men har inte Jag också framstått som en förlorare? Jag tycktes ha misslyckats med Mitt Uppdrag, Jag framstod i världens ögon som den störste förloraren någonsin; du är ett tecken givet åt dem för att väcka frågor som skall bli omtvistade; Jag vill inte göra dig modfälld, Vassula, även när några av dem försöker stoppa Mina Budskap från att spridas vidare bland folk, stå fast, Vassula, var orubblig som en klippa;

Herre, om de ’bryter sönder’ mig som Du tycks låta mig förstå, om de sårar min själ nästan till döds, hur skulle jag då kunna stå fast och upprätt?

sargad skall du bli, men Jag, Herren, skall stå vid din sida, och din styrka skall vara Min Styrka, kom, frukta inte, vittna om Mig;


1 Under de föregående dagarna kunde jag varken känna Guds närhet eller ”se” Honom. Det kändes som om Han hade övergett mig, och jag var melankolisk.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message