DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du är fattig men Jag kan förse dig

28 juli 1990

(Rhodos)

Jesus, jag är fångad i ett moln av slöhet och tycks inte ha kraft att komma ur denna slöhet. Jag är en fattig stackare ...

Jag vet, men varför ber du inte om Min hjälp? och varför ser du åt ett annat håll? om du vänder dina ögon mot Mig skall du se Mitt Ljus och Jag skall bevilja dig de saker som du ber om; du är fattig men Jag kan förse dig; det räcker med att Jag säger: väx! blomstra! och i din öken kan floder strömma fram; barn, överger Jag dig någonsin?

Nej, min Herre, aldrig.

hur kom det sig då att du inte kunde tro på Min Närvaro?1 förstår du inte att Jag ständigt har sökt din blick? Jag har gjort dig till Min brud, eller hur?

Ja, det har Du, min Herre.

se då på Mig emellanåt; det är din skyldighet! lyssna, Vassula, Jag behöver dig inte; som du vet, räcker Jag till i Mig Själv; Jag har sagt dig många gånger att Jag är Allsmäktig men Jag älskar svaghet eftersom Min Kraft då bäst kommer till sin rätt;

lilla barn, Jag är med dig varje dag, varje timme och varje sekund i ditt liv; Jag är alltid ibland er ... kom ihåg, Jag är tillsammans med Min Moder;

Ja, min Herre.

upprepa efter Mig igen: vi, oss, i all evighet;


1 Samma eftermiddag hade jag sett Honom med min själs ögon.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message