DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fäll inte dina tårar över Mig

27 juli 1990

(Rhodos)

Förklara för mig, min Jesus,
hur man ska respektera och följa Din Lag
och hur man ska hålla Dina Bud.
Led mig på Dina Budords stig,
Jag vill meditera över Dina föreskrifter.
Förlåt mina fel och synder.

frid vare med dig; innan du yttrade ett ord har Jag redan förlåtit dig;1 om det inte vore för Min Oändliga Barmhärtighets skull, älskade, skulle du redan ha känt Min Rättvisa över dig, för allt du har är synd och elände;

kom ... se inte på Mig på avstånd ... kom till Mig, närmare, Jag vårdar dig som Min Ögonsten, prisa Mig, Min älskade; prisa Mig för Mitt Namn är Heligt;

(Senare)

(En av munkarna jag mötte började gråta när jag förklarade för honom hur Jesus lider.)

kom och lägg ditt öra mot Mitt Bröst, Min son, och hör Mina Hjärtslag; varje Hjärtslag är ett rop efter en själ, en bön om ett leende, en tanke ... fäll inte dina tårar över Mig, Min son, utan över dina bröder och systrar som är döda och förmultnar; inte över Mig, Min son, inte över Mig ... be för dem att Min Fader sänder dem Min Ande, Förståndets Ande; hur skall de annars omvända sig?

Vassula, ge dem den bön som er Heliga Moder har gett dig och Jag ber dem att be denna bön dagligen;

kom, Skriften går i uppfyllelse ... Jag Herren, bygger rökelsealtaren, på altaren som skulle ha funnits men som legat öde, ty det fanns ingen som kunde vårda dem eller tända dem;


1 Jesus förstod mina avsikter.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message