DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Elände attraherar Mig

4 juli 1990

Le emot oss, Herre,
så skall varje ansikte på jorden lysa upp,
Hoppet skall komma tillbaka in i våra hjärtan,
och hela jorden, från dess yttersta gräns,
skall minnas och komma tillbaka till Dig.

Mitt Hjärta tynar bort av kärlek, även till förrädaren, har du inte märkt? har du inte hört Mina Suckar av Kärlek? har du inte läst Min Kärleks tema som Jag har skrivit för hela Min skapelse? kom till Mig och låt Mig få se dig sträcka ut dina händer mot Min Helgedom, tillbe Mig och välsigna Mig, dag och natt, natt och dag;

Min välsignade, Jag skall ställa en fråga till dig, bara en, säg Mig: älskar du Mig av hela ditt hjärta, av hela din själ och av allt ditt förstånd?

Jag älskar Dig, min Herre och min Gud,
av hela mitt hjärta, av hela min själ och av allt mitt förstånd,
men jag vet att min kärlek är fattig, eländig och otillräcklig
mot Din Frikostighet.

Jag skall då tända en eld i dig ...

Kom då och intag mig!
Hur ska jag finna Vägen om inte Du fyller min ande
med Ditt Ljus för att vägleda min själ till Sanningen och Livet?

erkänn alltid dina fel så skall Jag hjälpa dig att övervinna dem; kom, du som är Min och Min egendom, du är Min egendom därför att du är fattig och eländig, elände attraherar Mig; Jag skall återuppliva din styrka och Jag skall uppmuntra dig genom att slösa Mina dofter av blandad rökelse på dig; ge aldrig upp, Mitt barn, vägra Mig aldrig en plats i ditt hjärta; Jag är attraherad av fattigdom, Jag söker fattigdom och elände; Jag har fört dig till Mig så att Min Eld förtär dig inför ögonen på alla dem som ser dig; Jag visar Min Oändliga Kärlek genom dig till hela mänskligheten, för att varje människa må se och förstå att Jag är en Kärlekens Gud, en förtärande Eld;

Min Gud,
Du överöste mig med en störtskur av välsignelser,
fastän Du visste vad Du ägde och att Din ’egendom’
är syndig och ofullkomlig,
och oförmögen att ge Dig något i gengäld.

Jag välsignade Min egendom ... – din uppriktighet gläder Mig ... – lyssna: Jag reser de fattiga ur gruset, Jag lyfter de eländiga och placerar dem i Mitt Heliga Hjärta, sedan visar Jag dem för Mina änglar; Jag lär dem Mina föreskrifter och Jag blir deras Mästare och de, Mina elever; deras synder blir förlåtna av Mig, liksom frost i solsken smälter deras synder bort; sedan ber Jag helgonen att vaka och be för dem och Jag fyller dem med Min Ande, Förståndets Ande för att låta dem uppfatta Sanningen och nå en djupare förståelse av Min Kunskap;

Herre, Du som fostrade mig faderligt,
efter att ha uppväckt mig från dödens dal
och Du som vägledde mig i Ditt Ljus alltsedan dess
och Du som befriade mig från ondskan,
säg mig, är vi inte alla Dina barn?

ja, det är ni;

Eftersom vi alla är Dina barn bönfaller jag Dig att de som hör och hör igen, men inte tycks förstå, att de skall förstå.

har de ångrat sig?

Herre, jag vet inte om de har ångrat sig, men om Du öppnar deras ögon och låter dem se, kommer de att se Din Härlighet och då skall de förnimma Din Trofasthet och Din Skönhet; kanske kommer de då till Dig och ångrar sig!

barn, även om Jag öppnar deras ögon kommer de inte att se Mig! de kommer inte att se Mig eftersom de är omgivna av mörker, så hur vill du att de skall se Mig fast Jag är nära dem hela tiden? deras mörker förblindar dem;

så dotter, tala högt och var inte rädd för dem, var inte rädd för att uttala Sanningen, låt dig inte heller bli nedtystad; Jag är med dig, Mitt barn, Min dotter; nej, var inte tyst, utan skrid till verket med din Gud, Jag har fostrat dig och låtit dig växa för detta uppdrag; som när en ung man gifter sig med en jungfru, har Jag gett dig Mitt Hjärta och bett om ditt; det är Jag, Jesus, som formade dig och äktade dig; och liksom brudgummen gläder sig över sin brud, så gläder Jag mig nu i din fattigdom och din svaghet; Jag åtrådde dig som en älskare åtrår sin mö, Jag sökte överallt efter ett sätt att göra dig till Min, och nu när du är Min skall Jag behålla dig;

Jag är skör
och mina förföljare jagar mig outtröttligt
men mitt hopp är i Dig.
Jag lever i denna landsflykt bara för Dig,
ingenting gläder mig i denna världen längre
och mina ögon längtar redan efter Din värld av Frid.
Mitt hjärta och min själ tynar bort av kärlek till Dig;
Du är min Tillflykt och min Glädje.
Jag skulle ha bett Dig ta emot mig om det var möjligt
att få vara mindre än en slav för Dig, ja, en slavs hjälpreda.

de fattiga och enkla har alltid prisat Mitt Namn och kommer alltid att göra det;

(Jesus sade dessa ord som om Han talade för sig Själv.)

det är därför Jag tackar Fadern för att ha dolt Visheten för de lärda och kloka och uppenbarat den för dem som bara är som barn; lyckliga ni som är fattiga och eländiga, er tillhör Guds rike; ve dem som fått ut sitt goda: de skall hungra; lyckliga är ni när folk skymfar er, förföljer er och förtalar er på alla sätt för Min skull, jubla och var glada! ty er belöning skall bli stor i himmelen; det var så man förföljde profeterna före er;

dotter, tröttna inte, utför det arbete som Jag har anförtrott dig; efterlikna Mig, din Herre, och följ Mig utan något spår av tvivel; Jag skall ödmjuka dig mer; förbli fattig och svag, foglig och lydig; var välbehaglig i Mina Ögon;

älska Mig och välsigna Mig;

Jag är Din och under Din Blick har jag funnit sann frid. Jag välsignar Dig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message