DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

För Mitt folk till trons lydnad

30 juni 1990

Herre,
de förmår inte uppskatta Din Stora Kärlek,
denna Kärlek som inget vatten kan utsläcka
och nu säger jag Dig: min styrka har runnit ur mig
och min själ är oemottaglig för all tröst.
Jag tror Du har gett mig mitt mått av bitterhet,
är det ännu mer som väntar mig?
Jag har vänt min kind mot den som slog,
för att överhopas med orättvisa;
Dina lamm som du församlade ligger nu skingrade.
Jag har trampat vinpressen ensam;
inte en enda av mitt folk var med mig.

se, vem kommer från Himmelen hela vägen till ditt rum? det är Jag, Jesus ... din Make, så var inte rädd, Jag skall rädda dig igen; ditt kött är svagt och din ande har dessa dagar tagits av en orkan; Jag är nära dig vid din sida; var inte rädd, Min dotter, Min brud, Jag kvävs av Medömkan över att se dig indragen i denna orkan, men Jag skall ta dig ut ur den; Mina fiender1 späder på Min Faders Rättvisa igen, till att bli ännu strängare nu, hur kan Han låta bli? Hur kan Han blidkas, när ondskan är det enda bröd de äter!

Min Gud, överge mig inte!

håll fast vid allt som Jag har gett dig, Mitt barn, håll dig fast vid Mig; dessa människor kan inte sova om de inte först har gjort orätt mot dig, Jag iakttar dem och Min Faders Rättvisa blossar upp när Han hör dem komma till Mig med livlösa ord ... har de inte läst i Skriften: ”Några har Jag välsignat och upphöjt, några har Jag helgat och satt nära Mig;” 2 men när Min Dag kommer, skall Jag inte skona en enda av dem!

och för din del, Mitt barn, du är Min egendom eftersom du är fattig, men de har inte förstått ... dotter ... dotter ... gråt inte ... kom ... de har varit de rika köpmännens handelsvara, som dyrbart gods har de blivit köpta ... hoppas, Min Vassula, hoppas ... tro, Mitt barn, tro på Mig, Jag skall aldrig överge dig ... aldrig... aldrig ... du välsignade, Min Förlåtelse har Jag redan givit dem, ja, just till dessa som inte kan sova om de inte får göra det som är ont, så låt Mig höra också dig förlåta dem ...

Jag förlåter dem, Herre, för de vet inte vad de gör.

Mina Ögon vakar över dig; Jag är ditt mäktiga beskydd och ditt sanna stöd, ingenting kan därför komma emellan dig och Mig, även om du är förföljd, hotad eller till och med angripen; fanns det någon profet som inte var förföljd, hotad eller angripen? de har den andra platsen i Min Kyrkas rangordning, efter apostlarna, ändå har de alltid blivit illa behandlade och smädade, ty från deras mun hör de sanningen och sanningen stör dem;

Vad ska jag göra nu?

(Jag frågade Jesus mycket sorgset.)

för Mitt folk till trons lydnad3

... sprid Mitt Budskap; kom, Jag skall ge dig resurser för att sprida Mitt Budskap; Jag skall täcka varje behov när tiden är inne; blomma, sprid Min rökelsedoft utomlands;

Må Din vilja ske, använd mig som Du önskar, gör mig till Ditt redskap för Frid och Kärlek.


1 Här bytte Jesus tonfall, från att vara mild till att bli sträng.
3 Han svarade mig detta med ett majestätiskt tonfall och utan minsta tvekan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message