DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Visheten ges åt dem som är som barn

30 april 1990

Herre, min Gud
rädda oss i Din Kärlek, upplyft oss i Ditt Ljus
och förlåt oss i Din Oändliga Barmhärtighet;
gör oss starka i tron,
förena oss till ett,
så att vi alla tillsammans kan säga
runt ett enda Heligt Tabernakel:
“Det finns en Herre, en tro, ett dop
och en Gud, som är allas Fader,
som står över allt och verkar genom allt och i allt.” 1

försök då att efterlikna Mig;

Ge oss Vishet så att vi kan efterlikna Dig.

Visheten ges åt dem som är som barn; om de inte söker Mig i hjärtats enkelhet, skall Vishet inte bli dem given, och så länge deras intellekt arbetar, kommer Visheten att förbli dold och vara som en gåta för dem;

Dra bort deras intellekt, Herre, så att de äntligen kan se med sina ögon Din Skönhet och Din Storhet!

lilla hjärta, be då för dem, be i dessa gudlösa tider, låt dina böner vara som blandad rökelse;

be att Jag ger dem deras syn tillbaka; be att Jag skall gå över till dem och väcka dem ur deras eviga sömn; be, Min lilla, du som fick Lagen till dig av Mig; och ledd av Min Helige Ande, be att de dör från sin synd och uppstår till Helighet, Kärlek och Tro; och om det finns några visa män, så låt dem visa sin vishet genom hjärtats enkelhet mot Mig, genom sin iver efter allt som är heligt, och genom sin iver att dra själar till Mig; må alla dessa ting utföras med ödmjukhet och kärlek; kom ihåg att om ni inte får vad ni ber om, är det för att ni inte ber med tillräcklig uthållighet och med ert hjärta;

kom nu, och glöm aldrig Min Närvaro; Jag är er Helige och Den som älskar er mest;2

Herre,
Du är God, Tålmodig och Förlåtande,
kärleksfull mot alla som åkallar Dig,
hör våra böner, min Herre,
även om de skulle vara extremt torftiga,
förbarma Dig över oss och öppna Ditt Öra,
vi är syndare och inte helgon,
men Du var känd för att gå till de sjuka
och hela dem med Din Kärlek,
vi är alla sjuka,
en sjuklig generation genomdränkt av synd,
kom till oss och hela oss,
hjälp oss att tro
i vår ofattbara otro!

Min Rättfärdighet är evig, Min Kärlek till er alla är Oändlig, Mitt Medlidande med de eländiga och sjuka är Stort och bortom mänsklig fattningsförmåga; be så skall ni få vad ni ber om; Jag öppnar Min Mun och suckar ivrigt efter era böner;

Jag ber för mig och också för mina bröder, att Du kommer och räddar oss, Herre; återvänd till oss i Din Kärlek, rena oss!

Jag skall återvända till er som Kärlek, och Min Eld skall rena er alla,

Du har lovat oss en Ny Himmel och en Ny Jord, Herre.

Jag har lovat er mer än så, lilla barn; Jag har lovat er ett nytt Jerusalem, och Jag har lovat er att Jag skall bo ibland er; Jag skall ha Mitt Hem ibland er, förstår du? mycket snart nu, skall Jag hos er;

Skynda då, Herre, skynda. Vi väntar alla med iver på den andra Pingsten och den Helige Andes utgjutande, Återkomsten.

är ni alla beredda att ta emot Mig? varför är du tyst?

3 Eftersom, min Herre, det känns svårt att säga dessa ord: ”många är inte beredda att ta emot Dig...”

be då för dem som ignorerar Mig, be för de gudlösa, be för dem som inte är redo att ta emot Mig; förbered er! fikonträdet har redan mognat och snart skall ni få äta dess frukt;

kom, vi, oss?

Ja, min Herre, vi, oss.


1 Se Ef 4:5-6.
2 Jag insisterar.
3 Motvilligt och sorgset sade jag detta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message