DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du är Mitt altare
Rysslands söner skall räddas av Mig

24 april 1990

Jag förtröstar på Din Kärlek,
låt Din Kärlek vila över oss,
låt den leva i oss som aldrig tidigare.

Min älskade, allt Jag har gett dig var för att dra dig närmare Mig och anpassa dig till att vara nära Mig; Jag har gett dig denna nådegåva för att det behagar Mig; Jag ville trösta dig; detta, Mitt barn, är för din frälsning och Jag skall bli kvar nära dig på det här sättet intill slutet; du är Mitt altare och Jag vill att Mitt altare skall vara rent; Jag vill fylla dig med Min flammande Låga: Min Eld, Min Helige Ande;

dotter, det var endast igår som Jag fann dig fångad och snärjd av den onde, men idag, ser du? du är fri; Jag, din Frälsare befriade dig och inte nog med det, Jag gav dig också Liv; du var tillfångatagen och Jag har befriat dig, du var naken men Jag klädde dig majestätiskt, du var ofruktbar men Jag gjorde dig fruktbar och blomstrande; dina knän hade aldrig böjts för att prisa Mig eller tillbe Mig, din Herre, men Jag böjde Mig hela vägen till dig för att nå dig och för att smörja dig och välsigna dig; Jag hade aldrig hört din röst bekänna Mig och inte heller såg Jag dig medvetet komma till Mig i Mitt Hus, ändå kom Jag hela vägen till ditt hus, till ditt rum, för att låta dig höra Min Röst; Jag sjöng en Kärlekssång till dig, för att du i din tur kunde gå ut till nationerna och lära dem Min Sång;

Jag har skingrat dina brister som ett moln, dina synder som dimma, så jubla i Min Närvaro, själ! Jag skall fortsätta att visa mänskligheten Min stora Kärlek och Barmhärtighet genom dig, så att de till sist må tro att det är Jag, Jag är KÄRLEK; det är på detta sätt som Jag skall församla Mitt folk och omgärda dem med Min Kärlek – Jag skall vara för dem en mur av Eld som omgärdar dem och Jag skall vara deras härlighet mitt ibland dem; kom, Min Vassula ...

O Gud, vad jag älskar Dig!

dessa ord är som skinande juveler på ett diadem ... ja, älska Mig, din Gud; följ Mitt första budord utan att därför försumma de andra;

vila nu, men glöm inte Min Närvaro, vi, oss?

Ja, Herre. Vi, oss, för alltid.

Jag välsignar dig, välsigna också Mig;

Jag välsignar Dig, min Herre, och jag tackar Dig för allt som du ger mig.

(Detta var ett budskap som gavs till en rysk ortodox vän beträffande Ryssland.)

(...) Jag kommer att ge Ryssland Min Återupprättande Fred; ett evigt förbund skall Jag sluta med henne; som en herde räddar sina lamm ur vargens käftar, så skall Rysslands söner räddas av Mig; Jag tänker upprätta henne och göra henne helig, och av hennes söner skall Jag göra heliga män, som skall undervisa om omutlighet, ty i henne skall Min Ande leva och styra henne med helighet och rättvisa (...)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message