DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ju obetydligare du är, desto mer Är Jag

2 april 1990

Jag vill bevara min kärlek till Dig alltid,
jag vet att jag inte kan upptäcka mina egna brister,
därför kommer jag för att be Dig bevara mig
från alla onda böjelser,
befria mig från svår synd;
tillåt mig, milde Jahve, att söka skydd hos Dig.

Min Själs älskade, Jag skall ge dig den trygghet du suckar efter, var glad; välj alltid det som behagar Mig; frukta aldrig, Jag Är vid din sida; Jag begär av dig kärlek, lydnad, självutgivelse, ödmjukhet, foglighet, med detta skall du avväpna hat, olydnad, högfärd, fåfänga och ondska; jubla själ! se dig inte tillbaka, se på Mig, vänd dig till Mig och överlåt dig själv åt Mig;

Min ankomst är nära, och den som fruktar Mig, Herren, skall förstå; Min Ande är över dig, Min högt älskade, Jag som fostrade dig skall alltid påminna dig om Min Kärlek; känn dig glad! känn dig glad! jubla, jubla säger Jag dig! tillåt Min Ande att arbeta i dig; Jag förmår, trots din extrema svaghet, att fullborda allting; ju obetydligare du är, desto mer Är Jag; ta emot Min Nåd och utplåna din passivitet; frid vare alltid med dig;

smek Mig med ditt hjärta, försumma Mig aldrig; Jag skall lära dig mycket mer; Jag skall bekanta dig med sann Kunskap, ur Min Mun skall du lära; Visheten går framför dig och är din Fostrare; allt du gör, gör det med kärlek; smycka Min trädgård, smycka Mitt Huvud genom att ersätta Törnekronan med en Krans av Rosor;

Jag Herren väntar så otåligt på Min Härlighets dag;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message