DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mig få höra din röst innan natten faller på

3 april 1990

Jag längtar efter Dig Jesus, Min Frälsare,
Du som ryckte mig från avgrunden
jag vet att Du vårdar mig ömt,
och att Du låter mig lida för att bättre kunna fostra mig,
var min Frälsare igen!
förnya min glädje, ryck upp all ondska i mig med rötterna,
för Du älskar helighet och ett uppriktigt hjärta!

förbli i frid, Mitt barn; lidande är Min Gåva till dig för att helga dig; Jag skall vara din nakna själs ljuva plåga, oron i ditt sinne,1 din muns outsläckliga törst, ditt hjärtas puls; öppna dina ögon, själ, och gå framåt på helighetens väg; ge Mig din vilja ... öppna dina ögon och se, själ! se spåren Jag lämnat efter Mig ... Min Stig är märkt med Mitt Blod, följ dessa spår så kommer de att leda dig till Mig; sök ingen bundsförvant och fråga inte: “vad är det här?” eller ”vad är det där?” Min Styrka skall bära dig då du faller; kom hela vägen till Mig, själ, så skall Jag bjuda dig Min Bägare; Vassula, avvisa inte Min Bägare, även om Min Bägare smakar bittert, så drick; drick och förhärliga Mig så skall Jag utgjuta Mina Välsignelser över dig likt myrra;

lyssna, Vassula, Min dotter, fastän du är omgiven av Mina fiender skall du själv förbli oskadd, så frukta inte utan fortsätt, följ spåren från Mitt Blod och se varken åt höger eller åt vänster; Jag är framför dig och väntar på dig för att helga dig; kom, kom ensam, Jag vill inte finna rivaler i dig;

för den stora Kärleks skull som Jag har till dig, ät mindre under de här dagarna av rening; Jag är din Återlösare som står vid slutet av den här vägen; öppna dina ögon och se på spåren efter Mitt Blod som Jag utgöt för dig, låt de här dagarna vara till eftertanke för dig; vakna upp själ, varför sover du? kom och hämta din styrka i Mig; kom så skall Jag släcka din törst om du släcker Min törst efter Kärlek; detta, Min dotter, är din plikt eftersom det var Jag som befriade dig från avgrunden och det var Jag som kom till din räddning, då Jag visade dig Min stora Kärlek; kom nu och ge Mig din vilja, visa din iver att stilla Min omättliga törst efter kärlek genom att lämna några droppar av din kärlek på Mina torra Läppar, Jag skall välkomna dem som öknens vilda blommor välkomnar morgondaggen;

själ! du var varken rättfärdig eller trofast, ändå har Jag förlåtit dig i Min Renhet och Mitt Ljus, Jag utplånade all din synd; så tacka Mig nu, lyft blicken till Mig, lyft dina ögon och se på det baner Jag reser över dig ... bland många har Jag utvalt dig för att, genom dig, visa mänskligheten Mitt baner, Kärlekens och Nådens baner, som Jag nu håller över era huvuden;

släkte! liksom en älskare åtrår sin högt älskade, prövar Jag alla vägar och söker efter sätt att göra er till Mina för all Evighet; visa Mig, släkte, att bakom er mur kan Jag ännu finna en trofast vän ... även om Jag inte finner någon, så åtminstone en tvekande vän... och Jag skall vända er trolöshet till uppriktigt tal så att inte Förödelsens dag slår er; vän! du som ännu tvekar mellan ont och gott, var inte ljum! har du ännu inte förstått att Mitt Hjärta är sjukt av Kärlek? kom och känn Mina Hjärtslag, vart och ett av Mina Hjärtslag är en vacker Kärlekssång till dig, vän; ett rop av Kärlekens Svartsjuka Kärlek;

kom till Mig innan solen går ner och innan nattens skuggor faller som en slöja över er; kom till Mig, lämna mig inte åter i förfäran tills i morgon; kom innan Stormvinden och Elden är här för att strö er som agnar för vinden; kom till Mig så skall Jag vaka över din själ under hemsökelsens dagar; låt Mig få höra dig, själ, låt Mig få höra ljudet av dina steg, låt Mig få höra din röst innan natten faller på ...2fikonträdet är moget och snart kommer ni att äta av dess första frukt ... saliga ni som hungrar nu, ni skall bli mättade;

Kärleken älskar dig, Mitt Hus är ditt Hus; fall i Mina Armar så skall Jag fylla din torka med Mitt flöde av Kärlek;

kom, Jag, Jesus, älskar dig gränslöst;


1 Det betyder: att törsta efter Gud och lida av att ännu inte vara i himlen med Honom.
2 Jesus hade varit bönfallande, men ändrade plötrsligt tonfall.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message