DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kom alltid ihåg Mitt milda ledarskap

29 mars 1990

blomma, Jag ger dig Min Frid, bär Mitt Kors till slutet; glöm aldrig någonsin Min stora kärlek till dig, en kärlek ingen människa någonsin kan ge dig;

kom alltid ihåg Mitt milda ledarskap; Jag finner glädje i att ha dig nära Mig på det här sättet; du har funnit nåd inför Mig, så gläd dig! Vassula, du varken bad eller hyste någon kärlek för Mig; Jag förebrådde dig inte för din torka eller för din fientlighet gentemot Mig, men av Medlidande lyfte Jag din själ från avgrunden; detta, Mitt barn, borde outplånligt inristas i ditt sinne;

Jag Herren älskar dig; kom, en dag kommer du att förstå till fullo; lyft nu dina ögon mot Mig och säg:

”lovad vare Herren! Ära vare Gud!”

Jag, Herren välsignar dig;

(Senare på kvällen)

Min Herre, var är Du? Jag ser Dig inte!

lilla barn, Jag är i ditt hjärta;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message