DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är inte utom räckhåll

5 oktober 1986

(Jag läser en bok i vilken många personer säger sig ha “upplevelser av Gud“, men nästan alla dessa människor får höra av ’experter’ att de ska glömma vad de har upplevt, därför att det inte är från Gud; och att det bara är fromma, högt upphöjda själar som upplever sådana saker från Gud. Eftersom jag vet att jag inte är sådan och långtifrån god, beslöt jag att sluta upp med dessa möten där jag skriver med Gud; Jag kunde lika gärna sluta med alltsammans. De fick mig att tro på att man måste vara ett helgon för att nå fram till Gud, och jag började tro att Gud var långt borta från mig. Nu ville jag därför avsluta det hela genom att låta min hand för en sista gång skriva vad den ville, ledd av ”kraften” som skrivit under alla dessa månader.)

Vassula! lämna Mig inte, älskade, fortsätt att kalla på Mig och att lära av Mig; kom ihåg, Jag är bredvid dig hela tiden; Jag, Gud, lever i dig; tro Mig, Jag är den Allsmäktige, den Evige Guden;

Nej. Det är inte möjligt. Det kan inte vara Gud. Dessa som vet skulle kunna bevisa för mig att det inte är Gud. Det är bara mycket rena själar som är värdiga, och som Gud kan nå och ge sådana nådegåvor.

Jag är inte utom räckhåll! Vassula, Jag avvisar inte någon; Jag klandrar alla dem som försöker hindra Min hjälp att nå fram till Mina barn som är på väg till Mig; de som lär ut att man måste vara värdig och ren för att bli accepterad av Mig eller kunna vara tillsammans med Mig är de som skadar Min Kyrka; den människa som har funnit Mig, men som görs modlös av andra, skall Jag, som är Gränslös Styrka, ge stöd, Jag skall ge honom av Min Styrka; varför, varför har Jag sådana som kallar sig experter och som dömer huruvida Jag finns eller inte, som förnekar varje möjlighet och lämnar Mina barn otröstliga, hjälplösa och desillusionerade, som sätter sig över alla Mina nådegåvor och drar Mina barn ifrån Mig; varför blir alla Mina välsignelser avvisade; välsignelser som Jag gett; Jag är Oändlig Rikedom;

dotter, när du slutligen fann Mig var Jag så lycklig; Jag var försiktig för att inte skrämma bort dig; Jag var mjuk och behandlade dig som en mor behandlar sitt lilla barn; Jag fick dig att närma dig Mig; Jag var full av glädje då Jag kallade på dig och mötte dig, hade dig nära Mig, delade allt Jag har med dig, Min älskade; och nu kommer du och säger att du tänker lämna Mig, därför att Jag, Gud, är omöjlig att nå, och du har fått höra att det bara är värdiga själar som kan nå Mig, och att du inte uppfyller villkoren! Jag avvisar aldrig någon själ; Jag erbjuder Mina nådegåvor även till de mest eländiga;

gläd Mig och möt Mig på det här sättet; Jag välsignar dig, dotter; Jag leder dig; du får din föda av Mig; Vassula, läs idag Petrus första brev; läs uppmärksamt, Jag skall förklara för dig sedan; läs första kapitlet; lev i tro; Petrus lär dig att ha tro;

(Jesus lärde mig många olika betydelser av ordet ’tro’; att man kan försätta berg genom tro. Man måste tro blint.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message