DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Frid

10 oktober 1986

Jag är Ljuset; Jag, Jesus vill varna dig: fall aldrig i de snaror som den onde gillrar för dig; tro aldrig på något budskap som gör dig orolig; du måste förstå varför den onde är så angelägen att sätta stopp för dig; dotter, varje budskap som fördömer Mina tidigare budskap 1 är från den onde; djävulen försöker återigen att stoppa dig och göra dig missmodig; Jag, som är din Frälsare, försäkrar dig om att alla budskap som kallar till kärlek och frid, och som hjälper de förlorade att finna vägen tillbaka till Mig, kommer alla från Fadern och Mig; så tappa inte modet, tro på Mig; kom ihåg, tro aldrig på något budskap som gör ditt hjärta oroligt; Jag är Frid och du skall också känna dig fridfull;


1 Första budskapen, innan Korset närmade sig. (Boken Min ängel Daniel)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message