DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Gud, existerar

30 september 1986

frid vare med dig dotter;

Jag ber Dig, Jesus, ge mig ljus, så att jag kan känna Dig och skriva. 1

Vassula, tomma ord gör ditt rop meningslöst;

(Jag insåg mitt fel. Jag hade bett Jesus om denna ynnest utan kärlek, utan tanke, utan verklig inlevelse. När jag sedan upprepade det, menade jag verkligen varje ord och lyfte min själ till Honom.)

kom med ditt rop till Mig och känn Mig2 som du gjorde nu; Jag, Gud, känner; Jag känner allt; genom ditt rop måste Jag få kärlek som kommer ur djupet av din själ, som visar att du behöver Mig, älskar Mig, menar varje ord du säger; Jag, Gud, existerar och Jag känner; böner som är tomma ord kunde lika gärna förbli begravda; tomma ord är rop som mullrar ur gravar; kom ihåg, Jag finns till och känner; Jag önskar att alla Mina barn strävar efter att ge Mig glädje;


1 Jag behöver känna Guds Närvaro.
2 Att vara medveten om Guds Närvaro.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message