DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var Min spegelbild

9 januari 1990

Jag är Den som älskar dig mest; bli kvar i Mitt välbehag genom att älska Mig och göra Min Vilja; vinnlägg dig om att slutföra Mitt Verk; förstå allt detta, Mitt barn, och tillåt Mig att använda dig;

Jag älskar dig; helga dig åt Mig så skall Jag upprätta dig, föda dig, genomsyra dig med Mitt Blod; handla med kärlek, tala med kärlek, tänk med kärlek, var Min spegelbild på alla sätt; allt jag ber dig om är tillgivenhet, kärlek och uppriktighet; behandla Mig som din Helige Följeslagare, räkna med Mig bland er, säg Mig ofta hur mycket du älskar Mig, Jag är en Svartsjuk Gud och Jag vill ha oavlåtliga böner, förstår du?

blomma, Jag är Den vaksamme Trädgårdsmästaren och fastän Jag finner Min Trädgård vanskött och uttorkad, lovar Jag att återuppliva den alldeles Själv; Jag skall uppenbara Mitt Ansikte för er alla och många kommer att erkänna Mig och tillbe Mig med offer och böner; ja, många kommer att vända sig till Mig och när de ser Mig skall de förstå Min Kärlek och Jag skall hela dem;

Kärleken älskar er alla; Jag är Den som utför under och lyssnar till var och en av er; liten eller stor, rättfärdig eller orättfärdig, from eller hedning, Jag lyssnar till var och en; Jag välsignar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message