DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det första Budet

8 januari 1990

Min Herre?

Jag är;

Det är ju ofattbart, allt detta!

o Vassula, Jag Är! Jag ville att du skulle bli Min budbärare ... Jag ger även till den ringaste av Mina skapade varelser; älskade, Min Kärlek till dig är större än någon kan förstå; Jag längtade efter att du skulle älska Mig, och så ge Mig vila; Jag har bett var och en av er att älska Mig av hela ert hjärta, av hela er själ och med hela ert förstånd, detta är Min Lag och det största och första Budet;

Jag välsignar dig, välsigna Mig; Kärleken gläder sig i dig,

Jag välsignar Dig, min Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message