DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jesus är Kärleken
Jag vill ha dig följsam och hängiven

5 januari 1990

Herre?

Jag är; stöd dig mot Mig; inse hur svag du är; tillåt Mig att vägleda dig, utan Mig är du förlorad i mörkret; Jag är Ljuset, Ljuset som skall vägleda dig; var försiktig för demonen är alltid, och mer än någonsin besluten att få dig på fall och förvirra dig; kom Min brud, var ett med Mig; Jag känner dina svagheter, Jag vet hur din ande skakas av det minsta angrepp och din själ våndas; Jag är Frid och det är i Frid Jag leder dig och det är med Kärlek Jag vägleder dina steg;

känner Jag inte alla dessa plågor, älskade? tillåt Mig att arbeta i dig, så skall allt bli fullbordat; Mitt Budskap1 kommer snart att dikteras för dig, var beredd; Jesus är Mitt Namn och Jesus är Kärleken; väx till i Min Ande, hur skulle du annars kunna vittna? Jag förbereder dig på alla sätt för att vittna och förhärliga Mig;

Jag älskar dig, kom in i Mitt Gudomliga Hjärta och ta emot av Mig; smek Mig, din Herre, med rättfärdighet och ödmjukhet, Jag är din Mästare och Lärare som aldrig överger dig även om du ofta känner det så; kom ihåg att utan Mig är du oförmögen att göra minsta lilla streck; Jag är Den som leder och undervisar dig, vid din sida är Jag, låt Mig leda dig på detta sätt; be så skall du få trons styrka; Jag skall hjälpa dig att följa, kom; Jag, Jesus älskar dig!2

(Senare)

förbli i frid nu, Mitt barn, lämna dina bekymmer bakom dig i Min Närvaro; se på Mig i tystnad; förbli i frid, känn Min Frid; Jag är nära dig, men du kan inte se Mig med dina fysiska ögon; Jag är nära dig och Jag har lärt dig att urskilja Mig, Mitt barn, så som Jag har lärt andra; än idag undervisar Jag några få utvalda själar att höra Mig och urskilja Mig;

vila, kom, vi, oss ?

För evigt. Jag välsignar Dig, Herre.

Jesus?

Jag är; Min Kärlek till er varar för evigt, Min Trohet mot er är evig, överlåt er till Mig dagligen så skall Jag ta hand om resten; be ständigt till Mig, Jag är alltid ivrig att få höra era böner; glöm Mig aldrig, Jag glömmer aldrig er, så tänk på Mig hela tiden; om du bara visste, Mitt barn, hur nära dig Jag är! behandla Mig som en Konung; inse hur naken du var och hur Jag klädde din nakenhet med Mina Nådegåvor; inse hur Jag, din Konung såg dig, som ingenting är, formade dig och upprättade dig; så ha tålamod med dem som Jag inte har gett så mycket som Jag har gett dig; be Mig om hjälp och Jag skall ge dig den; Jag klandrar dig inte, Jag älskar dig och vill inte att du skall komma på fall; Jag kommer alltid att påminna dig om Min Närvaro för att bekämpa ondskan; Jag kommer alltid att påminna dig om Mina föreskrifter; ta dem och vårda dem; kom ihåg, det är Kärleken som talar och det är i Kärleken du arbetar; Jag vill ha dig fullkomlig, Jag vill ha dig följsam och hängiven; kom alltid ihåg Min Närvaro, var ett i Mig;


1 För bönegruppen.
2 Jag visste att Jesus ville säga detta, men jag ville inte ha det nedskrivet eftersom några hade kritiserat och sagt att det fanns för många “Jag älskar dig”, men Jesus skrev det ändå mycket snabbt innan jag hann lyfta min hand från papperet och lade till ett utropstecken med Helig Humor.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message