DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina Egna känner Mig
Lydnad mot Mig, din Gud, går före lydnad mot människor
All hängivenhet till Min Moder behagar Mitt Hjärta

4 december 1989

Min Herre, lämna mig inte i mina förföljares våld. Falska vittnen har trätt fram mot mig. Sedan den dag då jag började göra dina vägar kända för de unga och undervisa dem om dina vägar, har den Ondes raseri mot mig fördubblats. Ja Herre, sedan den dag jag tillkännagav Ditt Budskap och visade Ditt Heliga Ansiktes skönhet, har den Onde styrt mina motståndare. Bedragna och förblindande av honom förföljer de mig och jagar mig.

Min Vassula, var stark; Mitt Heliga Hjärta är din Borg; kom Mitt barn och göm dig i Dess djup; befriad genom Min Hand, Kärleken älskar dig; ser du, Mitt barn, dessa människor talar inte Mitt språk; Mitt språk av Kärlek har aldrig riktigt trängt in i dem; nu inser du helt och fullt att den som Jag lyfter till Mig, som talar Mitt språk och försöker leva nära Mig i hängivenhet, kommer att bli motarbetad; Mitt Språk är ett Kärlekens språk, men de har inte förstått; om de kallar dig villolärare1, kallar de Mig villolärare, och hela Mitt Rike, eftersom Mitt Rike är byggt på Kärlek; dessa pastorer behöver många böner, åtföljda av offer;

varje själ som fördömer Mitt Budskap kommer att möta Mig på Domens Dag och avlägga räkenskap, och tro Mig, Jag skall döma dem strängt; men kom ihåg att Jag alltid är vid din sida; tänk ständigt på detta, Min Vassula; kom, låt oss be;

"Fader!
Du som lyfte min själ från denna mörka landsflykt
och gömde mig under Dina Vingar,
ha förbarmande med mig,
res mig upp när Jag fruktar,
skänk mig Din Frid och Din Kärlek,
ge mig större Tro
så att jag på nytt kan förhärliga Ditt Heliga Namn;
amen;"

Kärleken är nära dig; och Jag känner Mina egna och Mina egna känner Mig, men Jag skall beröva de seende deras syn, och öppna de blindas ögon;

kom var Min rökelse och behaga Mig genom att inte förvägra Mig någonting; Visheten skall undervisa dig, kom;

Vi, oss, Herre?

vi, oss, Min älskade;

(Jag kände att Jesus kallade på mig, jag var tvungen att skynda till Honom.)

dotter, du är Min ögonsten, låt ingen bedra dig att tro något annat; din svaghet upphör aldrig att bedåra Mig; din oförmåga påminner Mig om Mina första lärjungar, då de hela tiden var beroende av Mitt Ledarskap; dotter, tillbe Mig och håll fast vid Mig, för Jag är Livet;

Min Vassula, lydnad mot Mig, din Gud, går före lydnad mot människor; meditera över dessa ord;

Herre, jag har svårt att koncentrera mig idag.

lyft din själ till Mig genom att stänga ute dina yttre tankar, samla dig på nytt och känn Min Närvaro; låt din själ lyftas från meditation till kontemplation; nå Mig, din Gud i tystnad, kom till Mig i kontemplativ tillbedjan; förstår du? be rosenkransen nu;

(Jesus menar samtidigt som diktamen pågår...)

Jag lyssnar tillsammans med Min Moder;

(Jag bad inledningen på Rosenkransen fram till det första Mysteriet. Det är de ärorika Mysterierna idag.)

Jag uppstod; skall vi be? Jag skall hjälpa dig att meditera, kom;

(Efter att ha avslutat det första mysteriet.)

se till att du inte förlorar din koncentration; kom in i nästa mysterium när Jag for upp till Fadern; älskade be; amen...

kom nu in i Mitt tredje mysterium, när Min Helige Ande steg ned som tungor av Eld; be för den kommande Pingsten, ert släkte känner redan Dess födslovåndor; natten är nästan förbi, dagen gryr snart, och då skall ondskan som obehindrat strukit omkring i natten, fly för dagens ljus; ja, sannerligen, Min Nåds Ande skall utgjutas över hela mänskligheten, och ert släkte skall hämta föda direkt från Mig; ni skall bli undervisade och vägledda av Mig och även Mina helgon och Mina änglar från ovan skall möta er vid varje gathörn; Jag skall låta Mitt Bröd regna över er; jubla och var glada! Jag, Herren, är världens Ljus; låt dem som har öron höra; fatta mod, gryningen är snart hos er;

kom, meditera; nu kommer det fjärde mysteriet, Min Älskade Moders Upptagelse; var välsignad och meditera ...

Min välsignade, låt oss nu träda in i det femte mysteriet då Jag, Herren, kröner Min Moder och kallar Henne Himmelens Drottning; dotter, Jag önskar att du begrundar detta härlighetens mysterium; kom: all hängivenhet till Min Moder behagar Mitt Hjärta,

kom, skriv, Jag är nära dig; gläd dig själ, ta din penna och skriv av allt detta;


1 En präst kallade mig villolärare, därför att Jesus är så varsam med mig och kallar mig “trolovad”. Han glömmer att alla nunnor “gifter sig” med Kristus och att Han är Brudgummen, så varför inte vara trolovad med Kristus!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message