DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Deras försiktighet blir oförsiktighet

6 december 1989

Herre, lär mig, om det är Din vilja, att vara tålmodig, som Job var tålmodig och höll fast vid Dig.

var beroende av Mig, Jag skall lära dig Mitt eget tålamod;

Min Herre, om det är Din önskan, så ingjut i mig mod, likt Dina lärjungars.

Min blomma, Jag skall påminna dig om hur Jag uthärdade Mitt Kors, utan att bry Mig om skammen; då kommer du inte att ge upp i brist på mod; du är vägledd av Min Ande; Mitt mål är att utplåna ateismen;

ack Mitt barn! inte många kommer att lyssna till Min Röst, för ditt släkte saknar ödmjukhet; var gång Jag närmar Mig Mina barn genom svaga redskap, tystar Mina egna, många av Mina egna, ner Min Röst; dotter, deras försiktighet blir oförsiktighet då de inte känner igen frukterna av Mina Gudomliga Verk och vägrar att tro, men som Jag har sagt tidigare, tror de inte därför att de inte hör till Mina får; de får som tillhör Mig lyssnar till Min Röst, Jag känner dem och de känner Mig och följer Mig; så genom dem går dessa profetior i uppfyllelse:

“I den sista tiden kommer hädare att uppträda, som drivs av sina gudlösa begär; dessa oandliga och själviska människor är ingenting annat än skadegörare;” 1 och “det heter om dig att du lever, men du är död”; “vakna upp,” säger Jag er, “styrk det lilla som finns kvar: det dör snabbt ut”;2

de är inte bara döda, de vill även hindra Mina barn från att äta Mitt Himmelska Bröd; de glömmer att Jag härskar över dem och att Jag utdelar Min Nåds Ande åt vem Jag vill och upprättar de ringaste bland människor; i sin ondska har de stängt dörren framför Ansiktet på Mig; förbittrade på Mina änglar försöker de ta allt hopp från detta släkte; de behandlar inte Min Nåds Helige Ande bättre än Fariséerna behandlade Mig på jorden;

Min Vassula, Min Själs älskade, fatta mod; låt Mig säga dig detta: Jag har ställt er alla3 på Min Stig för att dela Mitt Kors, Fridens och Kärlekens Kors;

Herre, hur blir det med ’x’?

han är också ett offer för Min Kärlek, ett offer för Min Själ, ett offer för Kärlekens svartsjuka kärlek, gläd dig! ty redan känner du Min ångest i Getsemane,4 men tro på Mig och lita på Mig för Jag är nära dig för att dela Mitt Kors med dig intill slutet; Jag och ni, Mina älskade, ni och Jag, tillsammans skall vi sträva och Jag säger er, berg kan skaka och dalar ändra skepnad, men Min Kärlek skall aldrig någonsin svika er; Min Kärlek till er är orubblig och Min Trofasthet är oföränderlig, förstår ni?

luta dig mot Mig så skall Jag ge din själ vila, men tillåt Mig också att be dig om vila när Min Själ är trött; tillåt Mig att avlasta Mitt Kors på dina axlar för att vila; Jag, Herren, skall påminna dig om Min Närvaro;

frid vare med dig; åtrå Mig; Kärleken älskar dig; älska Mig;

evangelisera med kärlek för Kärleken;


1 Jud 1:18-19.
3 Alla de som på ett eller annat sätt är delaktiga i spridandet av dessa budskap.
4 Detta sades till “X”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message